70 000 kvinner og barn i Syria opprettholder drømmen om IS kalifatet

En IS kvinne med sitt barn i Al Hol leiren i Syria.

Vi får ikke høre så mye om hva de tidligere borgerne av den såkalte Islamske Staten har for holdninger til vesten eller hvordan man skal kunne av radikalisere de titusener av kvinner og barn som i dag opprettholder drømmen om en islamsk stat i flyktningeleirer rundt om i verden. 

Ett australsk tv team har imidlertid vært på rundreise i nord Syria hvor de har filmet og intervjuet noen av de flere tusen IS kvinnene og barna som sitter i leirene, og hatet mot vesten og viljen og ønsket om å gjenoppbygge IS kalifatet er noe som selv burde skremme de mest radikale forkjemperne for en mildere asylpolitikk. 

Kvinnene og barna som vi møter i videoklippet fra den australske nyhetskanalen Sky News viser oss hvordan IS kvinnene fremdeles mens de er i flyktningeleirene lever som om de befinner seg i kalifatet, og oppdrar sine barn til å hate alle ikke muslimer, og spørsmålet man dermed burde forlange et svar fra våre politikere på blir da “hvordan de mener disse menneskene kan integreres i det Norske samfunnet”, og “hvordan man skal forhindre at potensielle terrorister ikke importeres til Norge?”. 

Australsk Sky News intervjuer IS barn som sier de skal slakte folk i vesten.

Det at disse spørsmålene ikke engang blir diskutert eller fremmet i Norsk presse eller på norsk tv sier litt om hvor venstrevridd hele det norske pressekorpset er, og hvordan Norske politikere anser etnisk norske borgeres sikkerhet som helt uvesentlig når det kommer til utformingen av landets asyl- og innvandringspolitikk. 

Etnisk norske borgeres rett til å leve i et land hvor man ikke trenger frykte islamsk terrorisme ser ut til å måtte vike for de såkalte “flyktningenes” rettigheter til å ta med seg sin radikale tolkning av islam og sitt hat mot ikke muslimer til Norge, og dems rett til å leve på norske skattebetaleres regning mens de sprer dette hatet. 

At ingen politiske partier i Norge engang tar opp denne problematikken i Stortinget eller fremmer lovforslag som kan forhindre en utvikling der stadig flere mennesker som hater den norske livsstilen og det frie demokratiet vi lever i ikke kan komme til landet viser at alle våre politikere i realiteten er ute etter å berike seg selv, sine donorer og støttespillere. 

Hva løsningen på dette problemet kan være er det vanskelig å si noe om uten at man har tilgang til mye mer informasjon om problemstillingen, men en ting som er ganske sikkert er at om et lite land som Norge mottar tusenvis av radikaliserte islamister fra disse leirene i Syria ellers rundt om i verden, så er det ikke vanskelig å se for seg at det vil vokse frem et mer radikalisert islamistisk miljø også her i landet. 

Det er kanskje derfor på tide at problemstillingen blir belyst av flere, og at vi får en årlig og åpen debatt om emnet slik at det norske folk kan få høre hva politikerne tenker å gjøre for å forhindre at radikaliserte islamister får opphold i landet. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar