Alvefolket

Alvefolket viser vei i kampen for Alvers rettigheter i Norge.

I dagens samfunn finnes det stadig nye områder hvor man åpner opp for muligheten til individuelt å kunne uttrykke ens egen identitet og følelser, og for å gjøre det mer akseptert for folk å identifisere seg som Alver har vi valgt grunnlegge organisasjonen Alvefolket under følgende premisser: 

Alvefolket er et forbundet for Alver og er en interesseorganisasjon for alle individer som har et ønske om å identifisere seg som en Alv. 

Alvefolket.

Som organisasjon er målet å samle folk som har det samme synet på hva en Alv er og bør være i dagens Norge, og man ønsker å samles for at man bedre vil kunne utøve press på myndighetene om aksept for våre grunnlovfestede rettighet til selv å selv identifisering ut fra vår levde virkelighet og våre følelser. 

Da grunnloven for bare noen få år siden ble endret til å inkludere disse rettighetene rundt selv identifisering på bakgrunn av følelser og selvopplevd virkelighet innså enkelte at man nå burde benytte denne muligheten til endelig å kunne stå frem (komme ut av skapet) som den alven man følte seg som. 

Alvefolket er ikke en parodi eller et forsøk på å håne andre identitets grupper i samfunnet som eksempelvis transpersoner, men er ment å sikre at lovverket er likt for alle, og at også Alvefolks selv identifiserte identitet respekteres av myndighetene og storsamfunnet. 

Organisasjonen har enda ikke helt fått på plass elle de elementene som trengs for å registreres i Brønnøysund som organisasjon, men dette vil bli gjort etter hvert som flere selv identifiserte alver i Norge tar kontakt med oss.