Alver

Hva er en Alv og hvordan blir du en i dagens Norge? 

Det er kanskje mange av dere som lurer på hvordan vi blir en Alv i dagens Norge, og om dette faktisk er mulig ettersom en alv er en fiktiv rase fra mytologi og fantasi. Vel svaret på dette er at Norske politikere i sin iver etter å være politisk korrekte har akseptert og innført det som kalles identitetspolitikk som del av den Norske Grunnloven noe som åpner for at hvem som helst kan identifisere seg som hva som helst uten at det finnes noen form for vitenskapelig begrunnelse eller dokumentasjon bak denne selvidentifiseringen. 

Dette åpner selvfølgelig for at man vil få en hel rekke ulike typer mennesker som identifiserer seg på ulike måter både når det kommer til seksualitet, kjønn, rase osv. Og da det IKKE er pålagt noen restriksjoner for hva man kan og ikke kan identifisere seg som så er det åpnet for at man juridisk også kan identifisere selv som en ALV. 

Så hva er en ALV ifølge Angmar.no 

En Alv ifølge vår definisjon er en person som selv identifiserer seg som en Alv og som i begrepet alv legger at de føler mange av de følelsesmessige personlighetskarakteristikkene man finner hos fantasi alvene også passer på dem. Dette betyr at man ikke trenger se ut som eller biologisk være en ALV som lever evig eller har andre overnaturlige evner, men at man identifiserer seg med den alviske personligheten slik den ofte gjengis i ulike litterære verk som JRR Tolkiens Silmarillion osv.

I følge Alvefolkets egne kriterier er en alv en person som er av etnisk skandinavisk opphav, og at det ikke finnes noe som vi kaller en biologisk alv.

Av denne grunn anser Angmar enhver person som identifiserer seg som medlem av folkegruppen Alvefolket for å være en Alv, og vi mener den Norske staten ikke skal diskriminere individer som tilhører denne folkegruppen og at staten skal behandle alvefolket på lik linje som de behandler andre minoriteter som eksempelvis folk tilhørende samefolket.

Så med andre ord trenger du ikke se eller engang vite at en som står ved siden av deg identifiserer seg som en ALV før du spør eller han/hun på en eller annen måte identifiserer seg som dette ovenfor deg. 

Hva gjør jeg om en identifiserer seg som Alv ovenfor meg? 

Stort sett er det veldig lite du trenger å gjøre annet enn å kun anerkjenne det faktum at vedkommende selv identifiserer seg som en ALV, og deretter fortsette på helt vanlig måte som om vedkommende var et hvilket som helst annet menneske som identifiserer seg med en hvilken som helst annen folkegruppe. Det at man identifiserer seg som en ALV er vanligvis ikke noe man slenger rundt seg, og de som gjør dette er ofte useriøse og tar ikke identitetspolitikken som myndighetene har innført her i landet på alvor. 

Ellers er det viktig å huske på at det å identifisere seg som en alv kan sammenlignes med eksempelvis folk som identifiserer seg som Samer, Jøder, transseksuelle kvinner/menn osv, og at selv om du kanskje ikke er fullstendig enig i dems verdensbilde kan og vil du bli straffet for brudd på diskrimineringslovene om du nekter å annerkjene dem som Alver om de først har identifisert seg som en Alv ovenfor deg.

Finnes det flere kjønn blant Alver? 

NEI! Ulikt mennesket så aksepterer ikke Alver flere kjønn en de rent biologiske kjønnene, men vi anerkjenner at det kan forekomme abnormaliteter som kan påvirke hvordan kjønnsorganet utvikles eller fungerer, og vi ser derfor svært alvorlig på folk som måtte diskriminere eller håne noen på bakgrunn av en slik biologisk abnormalitet. 

Videre anerkjenner vi at enkelte individer kan føle seg “født” i feil kropp, men vi hevder her at på samme måte som skribenten ikke kan vite hvordan du som leser dette føler deg så kan ikke en kvinne vite hvordan det føles å være en mann eller motsatt. Vi mener derfor at “født i feil kropp” bedre kan forklares med betegnelsen “føler seg ukomfortabel i sin kjønnsrolle”, og vi mener derfor det slik identitetspolitikken i Norge i dag åpner for bør være mulig for disse individene å kle seg og utfolde sin følte kjønnsrolle innenfor biologiens fastsatte rammer. 

Er dette TULL?

Nei dette er 100% seriøst og så lenge lovene og normen i Norge er at man kan selv identifisere seg som hva man måtte ønske og staten og alle rundt oss MÅ akseptere det eller risikerer fengselsstraff så KREVER vi retten til å identifisere oss som Alver.