Artsidentitet

Illustrasjon for å illustrere hva artsidentitet føles som.

Artsidentitet er den personlige oppfatningen av hvilken art man tilhører. Dette vil si følelsen man har av å for eksempel være menneske eller alv, både menneske og alv, ingen av disse eller noe annet. For de fleste humanoide samsvarer artsidentitet med den biologiske identiteten en DNA test av dems gener vil vise, men dette gjelder ikke for alle. Opplevelsen er subjektiv og ikke nødvendigvis i samsvar med kroppens ytre anatomi, eller med andres oppfatning av hvilken art de tilhører.

Alvefolket forventer at Norske myndigheter vil ta personer med en annen artsidentitet en den majoriteten av den norske befolkningen tilskriver seg på alvor, og at man aktivt jobber mot diskriminering av personer som ønsker å uttrykke sin følte artsidentitet på samme måte som man i dagen samfunn aktivt arbeider for å motarbeide diskriminering av folk med en annen kjønnsidentitet en den de ble tildelt ved fødselen.

Ettersom det er vanskeligere å se på en person hvorvidt han/hun identifiserer seg som en Alv mener vi i Alvefolket at det er desto viktigere at myndighetene tilrettelegger for at folks artsidentitet tydelig kommer til syne på offentlig utskrevne dokumenter som bilførerbevis/sertifikatet, skattemeldingen, legejournaler, pass osv. og at folk med en annen artsidentitet en menneske i møte med påtalemyndighetene blir titulert med dems korrekte artsidentiteten.

Vi mener diskriminering av noen på grunnlag av dems Artsidentitet eller Artsuttrykk er nøyaktig det samme som å diskriminere noen på bakgrunn av dems kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, og at myndighetene må ta oss på alvor.