AUF, Unge Høyre og Unge Venstre slipper straff for medlemsjuks

Kulturdepartementet trekker støtten til tre ungdomspartier.

I dag kan man lese i VG hvordan Kulturetaten i Oslo nå har besluttet å ikke utbetale støtte til tre politiske ungdomsorganisasjoner ettersom grunnlaget man har søkt støtte på ikke oppfyller kravene knyttet til medlemstall. 

Videre informeres det at man har besluttet at man ikke kommer til å kreve tilbakebetaling fra organisasjonene for tidligere utbetalt støtte til organisasjonene selv om man vet også tidligere utbetalt støtte er gitt på feil grunnlag. 

Det opplyses heller ikke i VGs artikkel om saken hvorvidt de ansvarlige for medlemskapsjukset vil bli stilt juridisk til ansvar for sine handlinger, eller om det er fremkommet hvorvidt den feilaktige innrapporteringen er blitt gjort med hensikt. 

Videre opplyses det ikke om hvor mye penger det er snakk om som feilaktig er blitt utbetalt til disse organisasjonene, men det nevnes at beløpene er oppe i flere hundre tusener av kroner, og at den eneste konsekvensen som sagt er at de ikke vil få støtte for de innrapporterte medlemstallene for 2020. 

For meg er det helt uforståelig at disse tre politiske ungdomsorganisasjonene ikke skal ha vist at de har innrapportert feilaktige medlemstall, og jeg mener derfor at saken burde blitt anmeldt og etterforsket av politiet slik at man kunne fått en grundig gjennomgang av hva som har hendt, og for å sikre at slik juks ikke forekommer i fremtiden. 

Denne saken er for min del kun nok et bevis på at loven ikke er lik for alle, og at om man har det rette politiske synspunktet så er nesten alt lovlig, og blir en ulovlighet oppdaget, så bagatelliseres den og forsøkes feies under teppet. 

Si hva du mener i kommentarfeltet under. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar