Blir du fullt ut immun mot Covid-19 etter å ha blitt vaksinert?

Video fra Youtube

Det er mange som lurer på hvordan en vaksine fungerer, og om man etter å ha blitt fullt vaksinert er immun mot Covid-19 viruset eller om man bare er delvis beskyttet, og at risikoen med å ta vaksinen kanskje ikke oppveier faren for å pådra seg og overleve selve viruset.

For å finne ut av dette bestemte jeg meg for å se litt nærmere på hva Norske helsemyndigheter sier om saken, og hvorvidt informasjonen man finner hos norske de norske og amerikanske smitteverns organisasjonen FHI og CDC stemmer med hvordan vitenskapen forklarer hvordan en vaksine skal fungere. 

Etter å ha gjort noen søk rundt på internett kom jeg over videoen du kan se øverst i innlegget, der du får forklart på en ganske enkel og grei måte hvordan en vaksine blir til og hvordan det er tenkt den skal fungere, og selv om videoen var enkel og grei nok å forstå mente jeg det også ville være viktig å få med en beskrivelse av hvordan Norske helsemyndigheters offisielle syn på hva en vaksine er, og hvordan den skal fungere.

Under kan du lese Helse Norges offisielle forklaring på hvordan en vaksine skal fungere: 

Slik virker en vaksine 

Ved vaksinasjon tilføres kroppen enten en svekket mikrobe, deler av en mikrobe, eller noe som likner den mikroben det ønskes beskyttelse mot. Når virkestoffene i vaksinen møter kroppens immunforsvar, dannes det immunforsvarsceller og antistoffer som vil gjenkjenne den «ekte» mikroben. 

Hvis den vaksinerte senere smittes med denne mikroben, vil immunforsvaret gi en raskere og bedre immunrespons som kan forhindre sykdom. Vi sier at det er oppnådd immunitet ved vaksinasjon. 

Helsenorge.no

Så med informasjonen om hvordan en vaksine fungerer i tankene var det jeg tok turen innom CDC og FHIs websider for å se hva det er de skriver om hvordan Covid-19 vaksinene beskytter oss mot viruset, og om dette stemmer med informasjonen jeg fant på helsenorge.no. 

Hva sa FHI og CDC om Covid-19 vaksinene? 

Det jeg fant ut om Covid-19 vaksinene ved å lese om hvordan vaksinene beskytter vaksinerte mot corona viruset stemte ganske godt overens med hvordan nettsiden til Helse Norge sier en vaksine skal fungere, men man benyttet en litt annen ordlyd som lett kan misforstås, og oppfattes som om vaksinen gir oss full immunitet mot viruset, noe den tydeligvis ikke gjør om man skal tro på informasjonen fra FHI og CDC. 

Du må ikke tro at alle vaksiner er farlige eller ikke fungerer

Både FHI og CDC skriver nemlig på sine nettsider at vaksinen KUN gir en økt beskyttelse mot noen av de mange Covid-19 variasjonene som nå finnes der ute, og at studier så langt viser at man oppnår en delvis beskyttelse etter den første vaksinen er satt, men fremdeles både vil kunne spre smitte, og bli smittet selv frem til man har mottatt den andre vaksineringen. 

Ser man så videre på informasjonen som er tilgjengelig finner man hos den amerikanske organisasjonen CDC ut at vaksinen ikke gir en 100% beskyttelse selv etter at man har mottatt to doser av vaksinen, og at man derfor vil kunne bli sittet med Covid-19. 

Legger man så sammen informasjonen som man har tilgjengelig rundt hvordan en vaksine fungerer, og hvordan helsemyndighetene i både USA og Norge skriver Covid-19 vaksinene fungerer så vil man se at måten man ordlegger seg på fort kan virke noe forvirrende om man ikke har lest seg opp på hvordan en vaksine fungerer eller hva en vaksine egentlig er. 

Så hva er konklusjonen? 

Etter å ha brukt litt tid på de ulike offisielle helsemyndighetenes sider, og sett nærmere på hva og ikke minst HVORDAN de ordlegger seg, så er det min konklusjon at myndighetene ikke er fullt ut ærlige i sin fremstilling om hvor godt en vaksine vil beskytte deg. 

For det første så mener jeg man ikke tydeliggjør hva man mener når man sier vaksinen vil beskytte pasienten mot covid-19 viruset, og at dette med enkelhet kunne vært gjort ved å først gi en forklaring på hva en vaksine er og hvordan den fungerer. 

Eksempelvis er det vanskelig å avgjøre om man mener vaksinen gir oss immunitet eller bare beskyttelse når disse begrepene brukes om hverandre, og de aller fleste her i landet nok anser immunitet for å bety en full beskyttelse hvor man ikke blir smittet av viruset, noe som tydeligvis ikke er tilfelle om man skal tro Helse Norges forklaring på hvordan en vaksine fungerer. 

Yngre har bedre immunforsvar en eldre.

Det er nemlig slik at INGEN vaksine gir en 100% immunitet, men kun i forskjellig grad forbereder kroppens eget immunforsvar på å gjenkjenne viruset man er vaksinert mot, slik at kroppen enklere skal kunne nedkjempe viruset. Graden av immunitet kroppen til den enkelte oppnår kommer så an på det enkelte individets eget immunforsvar, og derfor ser det for meg ut som om man benytter ordet beskyttelse og ikke immunitet når man beskriver virkningen av covid-19 vaksinene. 

Hadde man for eksempel skrevet at vaksinen gir FULL immunitet, ville det kunnet skape juridiske problemer for staten og produsentene av vaksinen, ettersom det ville være mulig å argumentere for at man hadde ført folk bak lyset da vaksinen tydeligvis ikke gir folk 100% beskyttelse slik de fleste ville anta den gjorde om man benytter ordet full immunitet. 

Når man derimot sier at man etter to doser av vaksinen oppnår FULL beskyttelse, vel da kan man med enkelhet argumentere med at FULL beskyttelse IKKE betyr 100% beskyttelse, men istedenfor betyr 95%, 75% eller hva det enn måtte være. 

Måten man ordlegger seg på har stor betydning når det kommer til det juridiske, og derfor er det veldig viktig at man legger merke til hvordan ting blir sagt, og hvilke ord som benyttes for å si det. 

I dette tilfellet mener i alle fall jeg at måten ordet BESKYTTELSE blir benyttet på er ment å gi en åpning for tolkning, og at man ved å benytte ordet uten å si noe videre om i hvor stor grad vaksinen beskytter den vaksinerte ikke er helt ærlige. 

På sidene til den amerikanske helseorganisasjonen CDC står det for eksempel under fanen “Covid-19 vaksinen vil beskytte deg fra å bli syk eller alvorlig syk av Covid-19″: 

Enkelte personer som er fullt vaksinerte mot Covid-19 vil fortsatt kunne bli syke ettersom vaksinen ikke er 100% effektiv. Når dette hender, vil vaksinen kanskje hindre at du blir alvorlig syk, viser informasjon fra kliniske studier. 

CDC.gov

Videre informeres det at man ikke vet hvor lenge effekten av vaksinen varer, og at selv om man kjenner noen av bivirkningene vaksinen kan ha, så er det usikkert hvorvidt flere vil bli oppdaget ettersom mer informasjon blir tilgjengelig. 

Konklusjonen min er derfor at man må selv gjøre seg en risikoanalyse av hvorvidt man tror risikoen ved å ta vaksinen er større eller mindre en ikke å ta den, og om man tror risikoen er verdt det gitt at man ikke fullt ut enda vet hva de langsiktige bivirkningene av vaksinen kan være.

Jeg håper derimot at informasjonen jeg her har forsøkt å gi deg kan hjelpe deg litt på vei når det kommer til å ta en avgjørelse, og at den om ikke annet har gitt deg muligheten til å få litt mer informasjon om hva og hvordan en vaksine er og fungerer.

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar