Bør Norsk politi utstyres med kroppskamera?

Politiet i stadig flere land blir nå utstyrt med kroppskamera. Hvorfor er Norsk politi imot det?

Det er blitt fremmet forslag fra bystyret i Oslo om at politiet skal gi innvandrerungdom som blir stoppet av politiet en form for “kvittering” som begrunner hvorfor de ble stoppet slik at man skal unngå at ungdommene føler seg trakassert.

Selv om jeg ikke er enig med Arbeiderpartiet og den såkalte venstresiden i mye, er allikevel dette forslaget et av de bedre forslagene AP og bystyret har kommet med, gitt at ordningen ikke bare vil gjelde overfor innvandrerungdom, men også vil omfatte alle andre borgere politiet tilsynelatende tilfeldig stopper på gaten.

Når det er sagt så mener jeg videre at man i tillegg burde be om at alle politibetjenter i Norge blir utstyrt med kamera tilsvarende det man ser i USA og Storbritannia, slik at enhver interaksjon folk har med politiet blir dokumentert, og dermed kan brukes for å oppklare eventuelle misforståelser eller feil/lovbrudd som blir begått.

 Hvorfor politiet skulle være motstandere av en slik ordning gir slik jeg ser det stor grunn til mistanke rettet mot politiets arbeidsmetoder, og får det til å se ut som om politiet har noe å skjule og at de er redde for at overtramp de begår kan bli avslørt.

Politiet er lønnet av folket og er ment å skulle forsvare og sikre at folks demokratiske rettigheter, og det fremstår derfor underlig at politiet motsetter seg en ordning som vil kunne dokumentere at de faktisk utfører sine arbeidsoppgaver på en høflig og korrekt måte.

Det må understrekes her at mitt syn er at det å utstyre politiet med såkalte “kroppskamera” bør innføres helt uavhengig av hvorvidt man får på plass en “kvitteringsordning”, og at om en kvitteringsordning skulle bli aktuell så må den være gjeldende for alle landets borgere, helt uavhengig av hvilken etnisitet borgeren måtte tilhøre.

I videoen under får du se hvordan det faktum at man har utstyrt politiet i USA med kroppskamera kan bidra til at politiets arbeidsmetoder blir dokumentert, og at man på den måten kan få avslørt og luket ut de “råtne” eplene i etaten som både gir etaten et dårlig rykte, og som fører til stor mistro til politiet generelt.

Først og fremst er det viktig å påpeke at mannen som filmers handlinger kanskje ikke er hva folk flest ville ha gjort, men det er viktig også å påpeke at politiet har visse lover og regler de skal følge, og at politiet ikke står over loven og dermed ikke kan beordre folk rundt bare fordi de ikke liker hvordan en person ser ut, kler seg eller generelt sett oppfører seg uten at personen faktisk har brutt en lov.

Det er først når mannen får utlevert videoen fra politiets eget kroppskamera vi får vite at politimannen ikke anser mannen for noen trussel eller at det er fare for at han vil begå noen kriminell handling, men at han skulle ønske mannen sparket til en søppelbøtte eller noe slik at han kunne tatt han med ut på gata og slått han ned.

Det er nettopp av disse grunner det er viktig at man har muligheten til å følge med på HVA politiet og andre etater som samfunnet har gitt makt til å utøve vold mot befolkningen faktisk gjør, og at man kan se at den makten de er gitt ikke misbrukes.

I kommentarfeltet under kan du komme med din kommentar til denne saken.

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar