Driver dere med cosplay?

Bilde av en jente i Alve Cosplay

Det er en del folk som har spurt meg på sosiale medier om det jeg driver med er cosplay, og om jeg virkelig tror folk vil ta meg seriøst om jeg kler meg ut som en Alv og sier jeg er en alv, og svaret på dette er at jeg ikke driver med cosplay eller kler meg ut. 

Det jeg driver med er å benytte meg av den samme retten til å leve ut min egen identitet slik jeg opplever den, og jeg krever på samme måte som eksempelvis transseksuelle at min egenerfarte opplevelse av hvem og hva jeg er skal respekteres slik lovverket i Norge i dag åpner for. 

Med andre ord krever jeg at lovverket også skal gjelde for meg, og at jeg og andre som meg som identifiserer seg som alver har de samme rettighetene under det norske lovverket som alle andre norske borgere. 

Å være del av “Alvefolket” som er navnet jeg har gitt gruppen individer som selv identifiserer seg på samme måten som meg vil si at du identifiserer deg som en ALV både etnisk og kulturelt. Biologisk sett vil du fremdeles kunne ansees som å være et menneske, men vi velger å si at vi er del av den humanoide arten, men tilhører den etniske/rasemessige gruppen Alv. 

Det stilles heller ikke noen krav til at du må ikle deg en bestemt type klær, smykker eller på andre måter må modifisere ditt utseende, men skulle du ønske det så er det jo et valg kun du som individ kan ta. 

Det er heller ikke noe problem om du ønsker å selv identifisere deg som en Alv og samtidig har cosplay som hobby, men vi som er Alver mener du da klart og tydelig må passe på at det er et tydelig skille mellom når du representerer en alv i cosplay, og når du representerer din Alviske identitet. 

Enkelte har også spurt om de må bytte navn eller må lære seg det alviske språket den britiske forfatteren JRR Tolkien skapte, og svaret på dette er at det ikke finnes noen slike krav. Alvefolket er en Norsk organisasjon for personer som selv identifiserer seg som Alver, og vi mener at vi her i Norge har flere tusen år med historie som gir grunnlag for at Alver har en rett til å eksistere i Norge både ved å se til den Norrøne mytologien og det faktum at alver og nisser allerede før de norrøne gudene antageligvis fantes i Norge. 

Videre mener vi det ikke finnes noen indikasjoner for at de Norske Alvene i mytelogiene skillet seg veldig fra hvordan den norrøne befolkningen i Norge ellers så ut eller levde, og at det derfor ikke er noe behov for å lære seg ett oppdiktet språk fra en eventyrbok eller lime på seg plast ører for å se mer ut som alvene i populærkulturens eventyr. 

Å være en Alv i Norge i 2021 vil med andre ord si å tilhøre en minoritetsgruppe som selv identifiserer seg som Alver på samme måten som man finner folk som identifiserer seg som Jøder, samer osv. eller som transpersoner som identifiserer seg som menn selv om de er kvinner osv. 

Med andre ord ser man bort fra de biologiske realitetene og lar ens egen oppfatning av hvem og hva man er være det som bestemmer ens identitet slik det norske lovverket i dag åpner for. 

Har du spørsmål så gjerne still dem via Mastodon eller Twitter. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!