Ekstremisten Norges første ALV

Bilde av en fantasi alv fra JRR Tolikens Hobbiten

Da har vi fått opp siden for kampen om retten til å identifisere seg som en Alv, og som den første selvidentifiserte juridiske Alven i Norge så mener jeg det er min plikt å utforme regler for hva som er og ikke er å regne innunder identiteten en Alv. 

Ulikt det mange kanskje ville tro så er ikke dette noe jeg gjør for morsomt eller for å “håne” den såkalte identitetspolitikken eller politisk korrekthet. Nei dette er min måte å si at jeg aksepterer denne nye hverdagen og politikken som ifølge mediene og våre politikere ett flertall i befolkningen ønsker, og da vil jeg også kunne benytte meg av de mulighetene dette gir meg. 

Så som Alv anser jeg meg som en del av den humanoide arten, men jeg ser meg selv samtidig som en annen gren av arten en den de som identifiserer seg som mennesker tilhører. Dette er selvfølgelig IKKE basert på vitenskap eller biologiske fakta, men på min egen opplevde virkelighet og mine egne følelser som ifølge Grunnloven skal vektlegges tyngre en biologiske, historiske og vitenskapelige fakta. 

Så er du som meg en person som følelsesmessig føler du er en Alv og innehar en arrogant, noe følelsesløs personlighet med en følelse av overlegenhet ovenfor andre “mennesker” så er du godt på vei til å kunne identifisere deg som en ALV, og det er ikke noe krav til eller nødvendig for det å gjøre endringer på måten du ser ut eller oppfører deg ovenfor andre individer innen den humanoide arten. 

Jeg vil på disse sidene fortsette å skrive hvordan mitt liv som ALV utvikler seg, og hvordan samfunnet ellers oppfører seg i møte med en som selv identifiserer seg som en ALV, og vil dokumentere i hvor stor grad toleransen i det norske samfunnet er for oss som er “litt” annerledes, og om myndighetene virkelig er så tolerante som det de hevder å være. 

Så følg med og gjerne kom med innspill til hvordan vi skal utvikle og bygge opp alvefolkets rettigheter her i Norge. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!