En skilsmisse advokat forteller hva hun har lært om farskap

Ted Talk fra 2020 med Advokat Marilyn York

Her i Norge er det mye snakk om likestilling, og denne likestillingen ser alltid ut til å ta utgangspunkt i hva som er til det beste for kvinner, og man får sjelden høre den andre siden av likestillingen, og hvordan dagens likestilling virkelig påvirker menn og samfunnet vårt. 

Ett område hvor likestillingen virkelig heller i kvinnenes favør er innen familierett, og da særlig når det kommer til avgjørelser rundt barnefordeling hvor lovverket helt klart tar utgangspunkt i at kvinner og menn ikke er like mye verdt. 

Her i Norge har man for eksempel en regel som sier at man ved starten av forhandlingene i en barnefordelings sak skal starte med en fordeling på 80/20 i kvinnens favør, og at mennene så vil måtte kjempe via rettsvesenet om de ønsker å se sine barn mer. 

Denne typen “likestilling” sier veldig mye om hvordan man i Norge ser på dette med likeverd, og viser at likestilling i Norge i realiteten ikke har noe som helst med å likestille kjønnene, men tvert imot nå KUN har med å fremme kvinners rettigheter på bekostning av mennenes rettigheter. 

I følge statistikken handler de fleste konflikter rundt en skilsmisse om barnefordeling, og man skulle dermed tro at det ville være et område hvor man virkelig strebet etter å sikre en gjevn likestilling mellom kjønnene, da all tilgjengelig forskning viser hvor stor rolle det at ett barn har begge foreldrene i livet sitt har. 

I videoen øverst i denne saken får du høre hvordan en skilsmisse advokat ser på problemet med at retten ikke verdsetter kvinner og menn likt når det kommer til barnefordelings saker, og hun trekker også frem litt informasjon om hvorfor det er et problem, og hvordan likestillingen som man liker å snakke så høyt om kun ser ut til å gå en vei. 

Likestilling eller likeverd 

For meg så er likestilling et helt feilaktig begrep å benytte seg av om man skal snakke om, det å verdsette kvinner og menn likt, og særlig med tanke på det faktum at kvinner og menn biologisk aldri kan bli likestilt, men også på bakgrunn av at kvinner og menn ser ut til å ha vidt forskjellige interesser og måter å gjøre ting på. 

Jeg mener derfor et korrekt begrep å benytte seg av vil være “LIKE VERD” hvor man understreker og får frem hva det er man VIRKELIG ønsker å få til med de mange ulike lovene. Vi ønsker ikke at kvinner skal likestilles med menn biologisk, men vi mener at en kvinne skal ha en lik verdi som hva en mann har om hun gjør den samme jobben, og hun skal stå fritt til å velge hva hun vil gjøre med livet sitt.

I videoen under kan du høre en flott tale om hvordan en feminist endret sitt syn på hvordan samfunnet feil håndterer dette med likestilling, og hvordan hun fikk se hvor lite likeverd dagens likestilling virkelig fører med seg da hun møtte en gruppe menn som kjemper for menns likeverd og rettigheter.

Dette handler ikke om likestilling, men om hvordan man verdsetter de ulike kjønnene, og hvordan samfunnet legger eller ikke legger til rette for at alle skal behandles på et individuelt grunnlag, og ikke ut fra hvilket kjønn de måtte tilhøre. 

Hva mener du? Legg igjen en kommentar i kommentarfeltet under. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar