Er hvite gutter de nye samfunns taperne?

Barn er også enkeltindivider.

I følge en artikkel i dagens utgave av Nettavisen.no skrives det at Erna Solberg(H) nå mener at vi nå må slå et slag for guttene som stadig blir hengende lengre og lengre etter på skolen i forhold til dagens jenter. 

Erna mener man nå trenger en ny type likestilling for å rette opp det nye skillet mellom gotter og jenter på skolen, og for å sikre at gutter og yngre nyutdannede menn ikke føler de ikke har noen fremtid. 

Det er selvfølgelig fint at Erna Solberg (H) nå innser at dagens likestillingspolitikk ikke har fungert, men det ser dessverre samtidig ut som om hun ikke har lært noe av de feilene som er blitt gjort, og som har ført til at stadig flere gutter nå henger mer og mer etter på skolebenken. 

Problemet vi nå opplever kan ikke løses ved at man innfører en NY type likestillingspolitikk, men bør snarere løses ved at man nå fjerner de mange tiltakene som har lagt hindringer i veien for at mange gutter skal kunne lykkes på skolen, og som har ført til at man har satt gutter og jenter opp mot hverandre. 

Det vi trenger i Norge i dag er en politikk som ser på den enkelte elevens individuelle behov uavhengig av hvilket kjønn eleven måtte ha, og at man fjerner oss fra ideen om at man skal kvotere inn eller ut elever basert på hvilket kjønn de måtte ha. 

Når man eksempelvis starter ett eget tilbud for å introdusere jenter for data og informasjonsteknologi studiene der de får bli med på spillmesser og andre teknologimesser i skoletiden, mens guttene må sitte tilbake i klasserommet og lese “nynorsk” så er det verken god likestillingspolitikk eller noe som inspirerer unge gutter til å yte bedre på skolen. 

Det man lærer disse guttene ved denne typen “likestillingspolitikk” er at de er dømt til å tape på grunn av sitt kjønn, og at skolen og samfunnet nå favoriserer jenter. 

Denne typen politikk har Erna Solberg som de siste årene har styrt partiet Høyre i en stadig mer sosialisert retning vært bedrager til å gro frem i vårt samfunn, og vi trenger derfor en helt ny retning når det kommer til skole- og likestillingspolitikk slik jeg ser det. 

I mine øyne bør man endre hele skolesystemet slik at foreldrene har større innflytelse på hva og hvordan dems barns undervisning er, og at man fjerner mesteparten av politikken fra klasserommene, og fokuserer på mer praktiske fag slik som matematikk, fysikk, lesing og skrivning, og at skolene ikke lenger bør fungere som indoktrinerings fasiliteter for politisk korrekt propaganda. 

Jeg er av den bestemte oppfatning at om vi legger mer til rette for individualitet og at om man faktisk aksepterer at den mannlige og kvinnelige hjernen fungerer ulikt og at man derfor må ta dette med i beregningen når man legger opp en læringsplan for hvordan man skal undervise ett fag, så vil alt ordne seg av seg selv. 

Med andre ord. 

La gutter være gutter, og jenter være jenter! 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar