Fremvoksende afrikanske økonomier overgår nå flere av Europas økonomier

Afrikas økonomiske fremvekst.

De aller fleste her i Norge har et bilde av nasjonene i Afrika som diktaturer hvor det pågår uendelige konflikter mellom alt fra religiøse grupper til ulike etniske grupper, og der folket lider av fattigdom, sult og nød. 

Spørsmålet jeg måtte stille meg her om dagen etter å ha sett videoen under var “Er informasjonen det norske folk får servert i den politisk korrekte pressen om Afrika korrekt, eller kan det hende det finnes økonomiske og politiske grunner til at det norske folk ikke blir fortalt sannheten om hva som nå hender på det Afrikanske kontinentet?”. 

Video om Etiopias bærekraftige nye jordburk.

I videoen over får du ett lite innblikk i hvordan Etiopia nå er i ferd med å vinne kampen mot ørkenspredning, og hvordan landet nå er i ferd med å bygge seg ut av fattigdom, sult og økonomisk nød gjennom satsing på det man i Afrika kaller ett bærekraftig jordbruk. 

Man har også sett en storstilt økonomisk satsning i flere afrikanske land fra Kina, og med en veldig ung befolkning ser man nå at flere afrikanske land er på full fart inn i teknologiens tidsalder. 

Det at kontinentet har en såpass ung befolkning ser mange også på som en av grunnene til at flere afrikanske nasjoner nå ser en eksplosjon av gründervirksomhet, og en stor satsning på alt fra musikk til teknologibedrifter som utvikler apper og programvarer. 

Videre ser det ut som om det faktum at mange afrikanske land har ligget langt etter når det kommer til utbyggingen av sin infrastruktur, har den manglende infrastrukturen nå nærmest blitt ett fortrinn da de afrikanske nasjonene som nå bygger ut sin infrastruktur kan bygge en splitter ny og oppdatert infrastruktur basert på den nyeste teknologien fra det 21 århundre fremfor å måtte vedlikeholde og opprettholde eldre og nærmest utdaterte infrastrukturer parallelt med utbygningen av det nye. 

Her hjemme i Norge kan ban blant annet se hvordan man må «kaste bort” store beløp på opprettholdelsen av ett gammelt og utdatert kobbertrådnett for telefoni selv om både teknologien og selve nettet nå er utdatert og nesten ikke i bruk. 

Afrikas økonomiske fremvekst minner om Tyskland etter den annen verdenskrig. 

Du har helt sikkert hørt folk si “Kanskje var det Tyskland som vant krigen allikevel?” med sikte til det faktum at både Japan og Tyskland etter krigen hadde en enorm økonomisk fremvekst mye grunnet det faktum at begge nasjonenes gamle utdaterte infrastruktur ble fullstendig knust, og landene måtte bygge opp alt fra grunnen av, men da basert på nyere og bedre teknologi som ga landene ett økonomisk fortrinn. 

Dette er mye av det samme mange mener man kan se hende i de afrikanske nasjonene som nå ser en stor økonomisk fremvekst, og enkelte mener at det faktum at man nå i Afrika ser en kombinasjon av en veldig ung befolkning, og en utbygging av en moderne fremtidsrettet infrastruktur vil kunne se stadig flere afrikanske nasjoner forbigå europeiske nasjoners økonomiske vekst. 

Så hvorfor sender vi u-hjelp og blir fortalt at det kun er elendighet i Afrika? 

Underlig nok så hører vi lite om suksessen i de afrikanske nasjonene her hjemme i Norge og andre steder i vesten, og det meste av informasjon vi får gjennom TV og aviser er bilder og nyhets klipp hvor vi blir fortalt om all elendigheten som foregår på det afrikanske kontinentet, og bilder av immigranter som søker seg til Europa. 

Spørsmålet er om årsaken til at vi ikke ser mer av afrikanske nasjoners suksess i norsk presse skyldes det faktum at det finnes ett økonomisk insentiv for enkelte grupper og organisasjoner i Norge for å opprettholde det negative bildet av Afrika, og om de såkalte hjelpeorganisasjonene frykter at den økonomiske støtten de i dag får vil avta om folk blir gjort mer oppmerksomme på de mange positive tingene som nå foregår på det afrikanske kontinentet? 

Blant annet har det her i Norge vokst frem en hel industri rundt asyl- og immigrasjonsinstituttet der alt fra hjelpeorganisasjoner og advokater til asylmottak eiere og kommuner tjener store summer på at ideen om at alle afrikanere som tar seg til Norge flykter fra sult og krig, og at de er nødt til å ta seg til vesten ettersom det ikke finnes noe sted i Afrika man kan søke tilflukt. 

Ideen om at stadig flere afrikanske nasjoner nå ser ut til å ha en større økonomisk vekst enn de fleste europeiske nasjoner, truer selvfølgelig folks vilje og evne til å betale for, og akseptere at dems hardt tjente skattepenger benyttes på det som stadig oftere ser ut til å være økonomiske immigranter og lykkejegere fra det afrikanske kontinentet. 

En omvendt immigrasjon. 

Kan det hende vi av de overnevnte årsaker i en ikke så alt for fjern fremtid kan se en såkalt omvendt immigrasjon, der vi ser europeere som immigrerer til områder i Afrika hvor man opplever en stor økonomisk oppblomstring? 

Vel, svaret på dette er at vi faktisk allerede har sett disse tendensene under den økonomiske krisen i 2008 så man at en del sør-europeere valgte å emigrere til afrikanske land hvor den økonomiske veksten var større enn i dems europeiske opprinnelsesland, og det er derfor ikke utenkelig at om Afrikas økonomiske oppblomstring blir bedre kjent vil være flere som velger å se sørover for en bedre fremtid. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar