Har kritisk kjønns og raseteori fått rotfeste i Norge?

Kritisk raseteori og identitetspolitikk er emnet i podkasten til Wolfgang Wee, hvor forfatter og professor innen biologi Kristian Gundersen blir intervjuet om hans syn rundt importen av det amerikanske fenomenet kritisk kjønns og raseteori til Norge.

Podcaseten har en fin tone, og man får på en saklig og grei måte høre hvordan intervjuobjektet selv får resonert seg frem til sine meninger uten å bli avbrutt av en programlederen som har til oppgave å styre dialogen i en bestemt politisk retning, og intervjuobjektet dermed står mye friere til å faktisk si hva han/hun virkelig måtte mene.

Menet identitetspolitikk og kritisk kjønns og raseteori som diskuteres i denne utgaven av podcasten er svært dagsaktuelle emner, og man kan jo bare undres hvorfor disse temaene ikke blir diskutert åpent på samme måte i den såkalte frie uavhengige pressen her i landet?

Gjerne si hva du mener om saken i kommentarfeltet under.

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar