Har Oljebrølet og lignende grupper på sosiale medier noen effekt?

Bilde fra Facebook gruppen Oljebrølet.

Jeg ble her om dagen invitert til gruppen Oljebrølet på Facebook, og så at det var rundt 200 000 andre personer i landet som også var blitt medlemmer i gruppen, og jeg stiller meg nå spørrende til om disse gruppene virkelig har noe for seg, eller om de mer fungerer som en enkel måte å la folk lufte sin frustrasjon uten at noe virkelig endrer seg?

Oljebrølet skal ifølge de som har startet gruppen være en gruppe som vil sette fokus på alt det bra oljen har gjort for Norge, og hvordan det er oljen og næringene tilknyttet oljeindustrien som i dag sørger for en stor del av Norges rikdom. Dette er i og for seg ganske greit, men selv spør jeg meg om hva individene bak gruppen mener man kan oppnå med gruppen UT OVER det å la folk poste innlegg hvor de klager på politikerne fra MDG, eller poster vitser osv, og jeg spør meg selv hva som hadde hendt om ca 250 000 i løpet av to tre uker hadde blitt medlemmer av, eller vist sin støtte til et politisk parti utenfor de som i dag er representert på Stortinget?

Ta for eksempel mitt eget lille nystartede miljøparti Naturpartiet, og tenk dere at det i løpet av få dager/uker fikk over 250 000 medlemmer eller folk som sa de var interessert i å gi sin stemme til partiet. Hva tror dere da politikerne på Stortinget ville ha tenkt, og hvordan ville de ha reagert?

Selv tror jeg de ville ha fått litt mer panikk enn hva de får når folk strømmer til en facebookgruppe som i realiteten ikke utgjør noen trussel mot parti elitens hegemoni, og jeg tror de ville sett seg nødt til å faktisk ta politikken til dette partiet på alvor, og forsøkt å tilpasse sin egen politikk dette nye partiets politikk i et forsøk på å vinne tilbake velgere.

Siden Oljebrølet ikke har noen visjon om at man skal bli en ordentlig registrert organisasjon eller parti som aktivt går inn og skal arbeide for å påvirke partipolitikken i Norge, så er det enkelt for politikerne å ignorere gruppen i påvente av at folk skal gå lei da gruppen ikke utgjør noen reell trussel mot dems politiske hegemoni her i landet.

Nå er ikke Naturpartiet et registrert politisk parti i Norge, men det jobbes for at partiet skal bli det innen neste fylkes og kommunevalg, og det er derfor mange som nok spør seg hva man kunne ha oppnådd ved å gi sin støtte til partiet enten det skulle være gjennom å klikke Liker på partiets Facebook side, eller ved å delta i en støttegruppe for partiets politikk?

Svaret på dette er selvfølgelig som nevnt tidligere at et politisk parti som kommer til å stille til valg, og som dermed faktisk utgjør en reell trussel mot dagens politiske elites hegemoni vil være noe politikerne vil måtte ta seriøst av den enkle grunn at om nok folk skulle stemme på dem så vil de kunne frata de “etablerte” partiene stemmer, og ulike politiske verv som stortingsrepresentant, bystyrerepresentant osv.

Med andre ord utgjør partiet en betydelig større og mer reell trussel ovenfor dagens Stortingspartier en hva en enkel facebook gruppe gjør.

Så hva bør Oljebrølet og gruppens medlemmer gjøre spør du deg kanskje?

Vel, svaret på det er at medlemmene og kanskje gruppens grunnleggere bør gi sin støtte til eller grunnlegge et eget politisk parti/organisasjon, og på den måten vise dagens politikere at folk nå har fått nok av politikernes tome løfter, og de mange angrepene på vanlige folks livsstil, arbeidsplasser osv, og at man nå IKKE blindt kommer til å gi partiene på Stortinget sin støtte mer.

Selv vil jeg selvfølgelig oppfordre folk til å ta en tur til Naturpartiets facebookside, og gi partiet sin støtte ved å klikke Liker knappen slik at vi kan vise politikerne på Stortinget at folk nå ønsker at landets politikk tar en ny retning.

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar