Har vi et problem med vaksinemotstandere i Norge?

Den siste tiden har vi hørt mye om hvordan vaksinemotstandere i Norge sprer konspirasjonsteorier, og gjør det vanskelig for myndighetene å fremme sitt budskap om at folk må vaksinere seg mot den pågående Corona pandemien, og vi har hørt hvordan vaksinemotstandernes demonstrasjoner med gruppeklemmer kan føre til en større spredning av pandemien. 

Av denne grunn har jeg sett litt på mine egne meninger rundt dette med vaksiner for å se om mitt eget synspunkt på dette området kan være farget av nyhetene jeg leser, og om jeg kanskje må revurdere hvor jeg får informasjonen min fra i fremtiden. 

Nå anser jeg meg selv for å være en oppdatert person som følger med på nyhetene både her hjemme og ute i den store vide verden, og jeg liker å variere nyhetskildene mine slik at jeg ikke skal ha et synspunkt som heller for mye i den ene eller andre retningen, og jeg sjekker derfor ut både nyhetssider som ansees for å være høyre og venstrevridde. 

Dette har gjort så mitt syn på vaksinering og hele Corona pandemien nok har vært noe i strid med det såkalte “mainstream” synspunktet både her hjemme og ellers ute i Europa, og selv om jeg allerede i januar 2020 sa at vi måtte passe oss for corona viruset som den gang kaltes Whuan viruset nå har fått en mer avslappet holdning til det hele. 

Årsaken til at min frykt for viruset i januar 2020 nok var noe overdreven og jeg gikk så langt som å kjøpe inn boksemat var at myndighetene i stor grad så ut til å legge lokk på hele situasjonen etter press fra Kina, og rapporter fra Kina viste alt fra folk som falt døde om på gatene til folk som ble låst inne i sinne hjem av representanter fra kinesiske myndigheter uten at dette ble omtalt i vestlig og norsk presse. 

Da nyheten endelig i midten av februar slapp også i det jeg velger å kalle de “politisk korrekte” mediene her i landet hadde man allerede begynt å få informasjon fra land som Japan, Sør-Korea og Taiwan om at man oppfordret folk til å gå med masker, mens man fra WHO, norske og vestlige myndigheters side nesten latterliggjorde hele konseptet med bruk av masker. 

Denne konflikten mellom informasjonen jeg kunne se fra landene som allerede var sterkt rammet av viruset, og vestlige myndigheter gjorde at min tillitt til egne myndigheters informasjon ble sterkt redusert, og jeg bestemte meg for at jeg heller skulle undersøke så mye som mulig rundt den tilgjengelige litteraturen når det kom til bruken av masker for å forhindre spredning av virus. 

Nå må jeg innrømme at jeg ikke fant så veldig mye informasjon på dette området da det viste seg at det ikke fantes så mange studier rundt dette emnet, og at av de studiene jeg etter hvert kom over så kunne jeg for hver rapport som konkluderte med at masker hjelp kunne finne tre som konkluderte med det motsatte. Det samme var tilfellet når jeg kom over rapporter som sa at masker ikke fungerte. 

Med andre ord så det for meg ut som om de såkalte ekspertene heller ikke gjorde annet enn å gjette, og tillitten min til hele den medisinske ekspertisen rundt nettopp corona ble ikke styrket av rapporter som slik jeg ser det tydelig underbygger påstandene om at verdens helseorganisasjon er i lommene på kineserne. 

Blant dokumentasjonen for dette var måten en representant for WHO i et intervju med en journalist fra Taiwan oppførte seg, de tette båndene mellom WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus og det kinesiske kommunistpartiet, og sist men ikke minst det faktum at WHO hele tiden så ut til å bytte mening om hvorvidt bruken av masker fungerte eller ikke og at dems endringer i synspunkter så ut til å være diktert av kinesiske myndigheter som bare måneder før hadde bedt kinesere i vesten kjøpe opp og sende masker til Kina. 

Intervju med WHO angående Taiwans medlemskap i WHO.

Når man legger dette til det faktum at man helt fra starten av pandemien har sagt fra alle hold at dødsraten for covid-19 som viruset ble døpt etter at kinesiske myndigheter hadde lagt press på WHO viste seg å ligge på rundt 0,65% som bare er ca 0,2% høyere enn for den vanlige influensaen så begynte jeg å bli mer og mer skeptisk til den veldige omdreiningen i måten vestlige myndigheter så ut til å legge opp til da de begynte å pushe ideen om nedstengseler, obligatorisk vaksinering og vaksinepass. 

Skeptikeren i meg gjorde så jeg nok en gang startet søket etter informasjon rundt håndteringen av tidligere pandemier, og informasjonen jeg kom over styrket slik jeg vurderte den ikke behovet for en obligatorisk vaksinering av befolkningen eller innføringen av vaksinepass. Her viser jeg blant annet til informasjonen jeg fant rundt hysteriet som ble skapt under den såkalte svineinfluensa pandemien der Norske myndigheter også oppfordret til vaksinering av hele befolkningen og gikk til innkjøp av dyre vaksiner som det etter hvert skulle vise seg det ikke var bruk for. 

Videre viste det seg at grunnet for dårlig testing av vaksinene under svineinfluensaen og en forhastet beslutningstaking fra myndighetene rundt om i Europa og vesten var det mange som ble skadelidende som følge av bivirkningene de fikk etter å ha mottatt svineinfluensa vaksinen, og jeg da jeg mente å se noe av det samme hysteriet nå spre seg i landet økte min motstand mot myndighetenes håndtering av hele pandemien. 

Min konklusjon ble derfor at myndighetene ser ut til å være korrumpert av en stor legemiddel industri som vil tjene flere hundre tusen milliarder av kroner på vaksineringshysteriet som har festet seg hos verdens ulike regimer, og jeg mener å se en del drakoniske såkalte “midlertidige” unntakslover dukke opp både her i Norge og ellers i vesten som uten pandemien som bakteppe aldri ville kunne blitt fremmet og langt mindre bli vedtatt i vesten. 

Videre har vi fått servert en rekke med nyheter både fra venstresiden og høyresiden om politikere som på den ene siden forlanger at folk skal selv isoleres for ikke å spre viruset og at barn må sitte inne i karantene alene, mens politikerne selv har sett ut til å ikke brydd seg nevneverdig om verken karanteneregler eller faren ved å spe eller pådra seg viruset. 

Min konklusjon ble dermed at ettersom vi ikke kan stole på “vitenskapen” da en vitenskapsmann kan si en ting mens en annen sier det stikk motsatte, og man ikke kan stole på politikerne eller nyhetsformidlerne da de ser ut til å ha en politisk agenda de fremmer så er det opp til meg selv å vurdere risikoen ved ikke å bruke maske, ta vaksinen osv. 

Så da Erna Solberg som er Norges statsminister og som man skulle tro satt på mest informasjon om hvor dødelig dette viruset VIRKELIG ER så ut til å verken overholde eller bry seg nevneverdig om verken reglene hennes egen regjering la frem eller de såkalte farene ved å bli smittet konkluderte jeg med at faren for at viruset vil ta livet av meg er så liten at risikoen ikke oppveier det ubehaget jeg vil føle om jeg lar være å følge corona reglene eller faren ved å ikke ta en eventuell vaksine. 

Så er jeg et problem for samfunnet på grunn av min konklusjon, og mener jeg at jeg har bygget mine vurderinger på konspirasjonsteorier, halvsannheter osv så er nok svaret delvis ja. 

Ja jeg har nok latt mitt synspunkt farges av det mange vil kalle konspirasjonsteorier, og jeg har kanskje til og med skapt mine egne “konspirasjonsteorier”, men det endrer ikke det faktum at til syvende og sist så mener jeg man i et fritt samfunn må ha eierskap til ens egen kropp, og at myndighetene ikke skal kunne tvinge noen til å injisere fremmede kjemikalier, gener osv i noens kropp mot dems vilje. 

Om jeg kommer til å ta vaksinen når jeg en dag får tilbud om det eller om jeg kommer til å vente og tar den om et år eller to eller aldri er det vanskelig å gi ett klart svar på nå, men det jeg kan si er at jeg tror at det er sunt at man kan ha skeptikere som åpent kan fremme alternative synspunkter i samfunnet uten at de demoniseres av myndighetene og av det jeg kaller den politisk korrekte bermen. 

Selv er jeg skeptisk til begge ytterpunktene i debatten om vaksiner, og mener at en sunn grad skeptisisme er på sin plass, men for mye eller for lite kan være skadelig. Vanskeligheten her er selvfølgelig å finne en balanse, og hadde vi hat en åpen, fri og uavhengig presse så tror jeg vi i mye større grad ville sett at ytterpunktene i denne og andre debatter ville blitt marginalisert. 

Vel det er mitt syn på saken, og jeg håper det respekteres. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar