Høyresiden i Norge må ta seg mindre seriøst

Humor er beste virkemiddel mot ekstremisme.

Ett av den nasjonalistiske høyresiden i Norges største problem er at den tar seg selv for høytidelig, og at man ikke tør le og fleipe i frykt for at man skal kunne oppfattes som svak eller noe slik tull. 

Man er ikke svak bare fordi man kan le av seg selv, eller fordi man greier å se forskjell på når en person tuller og har det gøy fra når han/hun kommer med sine ektefølte politiske meninger. 

Det at man ikke er villig til å se hvordan humor kan benyttes for å drive en politisk kamp er virkelig noe som begrenser høyresiden i dette landets muligheter til å være effektive i den såkalte kulturkrigen, og man ser dette blant annet med hvordan mange ikke tør benytte venstresidens symbolikk mot dem. 

Ta for eksempel dette med at jeg sier høyresiden bør adoptere regnbueflagget, og se for dere en gjeng med eksempelvis folk fra den såkalte norske motstandsbevegelsens marsjere opp Karl Johansgate med regnbueflagg. 

Spør dere selv så “hva skal venstresiden gjøre?”, og hvordan ser det ut om de kaster stein, egg osv på ett tog med regnbueflagg? 

Eller hvordan ser det ut når en haug av muslimer står og roper “j*vla homser”, og forsøker å slå folk til blods når de står og vifter med regnbueflagg på en SIAN demonstrasjon? 

Optikken av dette vil ødelegge veldig for venstresiden, og det vil gjøre at folk ikke lengre automatisk kan stole på at når de ser et bilde av en mann eller kvinne som blir slått ned som bærer ett bestemt symbol har en bestemt politisk tilhørighet, og det vil presse folk til å selv måtte søke mer informasjon om hva de enkelte personene og organisasjonene faktisk står for. 

Man tar med andre ord bort pressens og venstresidens mulighet til å benytte bilder i like stor grad i sin propaganda, og man vil kunne ha det veldig morsomt mens man gjør dette ved at man for eksempel kan anmelde muslimer som kaster stein eller angriper en SIAN demonstrasjon for brudd på §185 da de angriper en person på seksuelt eller religiøst grunnlag. 

Kommentarer vil også kunne anmeldes som hatefulle og politiet vil dermed måtte ta disse kommentarene på høyeste alvor, og vil måtte etterforske dem. 

Hvorfor frykter venstresiden humor? 

Det er av denne grunn man ser venstresiden er så redd for humor, og man ser at man på internett forsøker å stoppe enhver form for humor som høyresiden bedriver. 

Ett eksempel på en humor skapt av høyresiden som var utrolig effektiv mot venstresiden var bruken av det såkalte Kekistan flagget, og bruken av den grønne tegnefiguren Pepe som en tid ble spred rundt på nettet av ulike frihetselskende grupperinger som anså venstresiden som en trussel mot ytringsfriheten og demokratiet. 

Så hvorfor ikke begynne å ta eierskap av venstresidens symboler? 

Vi vet jo at venstresiden forsøker å gjøre alt såkalte “høyreekstreme” tar i for ulovlig, og man kan jo lure på hva de vil gjøre når såkalte “høyreekstreme” tar eierskap av regnbueflagget, ordet kommunist osv? 

Skal de da forby disse symbolene og uttrykkene? Vil de måtte slutte å benytte dem, og hvordan skal de forklare for “vanlige” folk at den personen der borte som kaller seg kommunist er IKKE en kommunist, men er virkelig en høyreekstremist selv om han/hun selv kaller seg kommunist og bærer kommunistiske symboler? 

Man vil her skape så stor forvirring at folk ikke lengre vil kunne bedømme hva folk står for ut fra hvilke symboler de bærer, og de vil da bli tvunget til å faktisk lytte til hva folk har å si for å gjøre seg opp en mening om hva vedkommende faktisk står for. 

Og er ikke det nettopp hva alle ønsker ?? 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar