Hva er artsuttrykk

Cosplay kan være en overdreven måte å uttrykke sin artsidentitet.

Artsuttrykk er måten man bevisst eller ubevisst uttrykker sin artsidentitet eller sin mangel på artsidentitet. Artsuttrykk i form av klær, hårfrisyre, væremåte, stemme, sminke, bevegelsesmønster og så videre, er å betrakte som «forhandlingskort» i våre møter med oss selv og andre. Dersom andre skal oppfatte en som en alv, må man på en tilstrekkelig uttrykke seg alvisk, det samme gjelder om en vil at andre skal oppfatte en som et menneske. Disse «forhandlingene» gjennom artsuttrykk pågår hele tiden, selv om mange, kanskje de fleste, aldri tenker over at en gjør dette. 

En særlig utfordring møter alver som ikke finner seg til rette i hverken alv eller menneskekategorien og ønsker å uttrykke seg som noe annet. Ettersom disse kategoriene er mindre kjente i kulturen, blir det mer utfordrende å finne fungerende artsuttrykk. 

Når det gjelder Alvefolket som organisasjon så ser vi det som vår oppgave å støtte og hjelpe individer som ønsker å gi uttrykk for sin alviske artsidentitet, enten det er ved hjelp av klær, språk, smykker eller på andre måter, og vi støtter de aller fleste metoder å uttrykke sin alviske artsidentitet med unntak av plastisk kirurgi. 

Norske alver bes derfor kontakte Alvefolket via vår kontaktperson Ekstremisten på Twitter eller Mastodon hvor de kan få svar på spørsmål de måtte ha om organisasjonen og vårt arbeide. Og de kan legge igjen kommentarer her på siden som vi vil forsøke å besvare så raskt som mulig. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!