Hva er forskjellen på det å kalle en AUFer landssviker, og det å kalle en FRPer nazist?

For Erna Solberg er det greit at hennes egne velgere blir kalt nazister og rasister, men det er ikke greit å kalle venstreaktivister for landsforrædere.

Etter at jeg for noen dager siden leste artikkelen på NRK om AUF lederen Astrid Hoem, der hun klaget over at folk fra høyresiden kalte henne, andre AUFere og venstreaktivister for landssvikere på nett, har jeg spurt meg hvilke stempel venstresiden benytter på politiske motstandere som kan sammenlignes med landssviker stempelet. 

Svaret er slik jeg ser det er ord som nazist og rasist, som begge er svært negativt ladede ord her i landet, og særlig ordet nazist som gir her i Norge har en direkte assosiasjon til ordet landssviker som følge av nazistenes okkupasjon av landet, og det faktum at de som hadde samarbeidet med Tyske styresmakter eller Quisling regjeringen. 

Det blir derfor veldig underlig når en statsminister fra en borgerlig regjering går ut i mediene, og gir sin fulle støtte til den hårsåre AUF lederen, og ikke nevner problemet med at AUFere og andre politiske aktivister på venstresiden ikke bare stempler sine politiske motstandere som nazister og rasister, men også oppfordrer til bruk av vold mot disse personene ved sine oppfordringer om å slå “nazister” når man ser dem. 

Med andre ord stempler ikke venstresiden sine motstandere bare som landssvikere ved å kalle dem nazister, men de tar til og med steget fullt ut, og oppfordrer til voldelige handlinger mot dem både når de holder politiske møter, og når de deltar i den offentlige samfunnsdebatten ved å holde appeller eller demonstrasjoner. 

Man ser også hvordan venstreaktivister til stadighet forsøker å forhindre sine politiske motstandere i å kunne fremføre sitt politiske budskap eller sine meninger på sosiale mediaplattformer ved å innrapportere dem som rasister og/eller nazister. 

Det finnes dessverre mange eksempler på hvor venstresiden her i landet til og med har stemplet Holocaust overlevende som nazister ettersom de har gitt uttrykk for ett annet politisk ståsted en hva venstresiden har, og vi har enda ikke sett Erna Solberg eller andre statsråder eller representanter for staten kaste seg over saken for å fordømme eller på annen måte ta avstand fra venstresidens meget sårende stempling av folk som nazister. 

Man må også spørre seg hvorfor man ikke ser Erna Solberg ta opp problemene med at kritikere av den ekstreme kvasireligiøse ideologien Islam blir truet på livet i sosiale medier, og de mange truslene fra venstreaktivister folk som støtter ting som abortmotstand, kristendommen og vaksinemotstand mottar. 

Ei heller hører man mediene eller politikerne ta opp sjikaneringen, og den fornedrende retorikken venstreaktivister benytter om alle som ikke er enige med dem, og hvordan venstresiden aktivt stempler folk som rasister, nazister, homofobe, islamofobe og klimafornektere, uten at man viser noen forståelse for hvorvidt disse beskyldningene vil kunne såre vedkommende de er rettet mot, eller hvilke virkning det kan ha på offerets barn og øvrige familie. 

Erna Solberg og de fleste politikerne på høyresiden her i landet er slik jeg ser det, en gjeng ryggløse virveldyr, som kun de dummeste her i landet gang på gang gir sin stemme til, vel vitende om at de ikke på noen måter vil stå opp for sine velgeres sikkerhet eller demokratiske rettigheter. 

For min det er det helt uaktuelt å avlegge en stemme på et av de nåværende politiske partiene som vi finner på den såkalte høyresiden her i landet, da jeg ikke ser noen av dem stå opp for mine demokratiske rettigheter, min frihet eller min rett til å rett og slett kunne ha mine egne meninger. 

Jeg håper folk på høyresiden nå etter hvert våkner opp, og ser Erna Solberg og andre politikere på høyresidens manglende evne og vilje til å ta til motmæle når venstresiden kommer med sine “tårevåte” historier og beskyldninger, der de forsøker å stemple alle som måtte mene noe annet enn dem for ondskapsfulle, farlige og hatefulle mennesker. 

Erna Solberg vil i alle fall ikke få min stemme nå eller i fremtiden, og jeg vil kalle henne en landssviker ettersom hun ser ut til å være mer opptatt av sin topp jobb som leder for FNs 17 bærekrafts mål, og ikke ser ut til å kunne avse fem minutter til å forsvare sine velgere fra stygge grunnløse beskyldninger fra venstresiden, og grunnlovsstridige sensur regler på de ulike sosiale mediene hvor mye av samfunnsdebatten i dag foregår. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar