Hva slags religion har Alver?

Alvers vei gjennom livet er individuell.

Ett av spørsmålene som veldig mange ser ut til å ønske et svar på er hva slags religion Alver har og om det er krav til at man følger en bestemt religion for å kunne kalle seg en ALV. 

I dette innlegget vil jeg forsøke å gi et svar på dette spørsmålet selv om det dette kanskje er et svar som over tid vil måtte modifiseres etter hvert som flere identifiserer seg som Alver og flere ulike synspunkter og ideer vil farge hva og hvem Alvefolket som gruppe er. 

Som de aller fleste er kjent med så er en religion noe som er veldig personlig for de aller fleste enten de er Alver eller ikke, og av den grunn mener vi at enhver person som identifiserer seg som alv selv må få bestemme hva han/hun tror på når det kommer til hvordan verden ble skapt osv. 

Det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke med tiden vil komme frem til en “offisiell” religion som vi vil regne som Alvefolkets religion, men selv om man skulle finne eller skape ett “felles trosgrunnlag” for oss som identifiserer oss som Alver så vil det ikke være noe KRAV om at man følger eller identifiserer seg med dette trosgrunnlaget for å kunne kalle seg en Alv. 

Skal vi kunne vise til ett eksempel på dette så kan vi vise til det å være eller identifisere seg som jødisk/jøde. Man kan være såkalt etnisk jøde uten at man vedkjenner seg den jødiske trosretningen, og på samme måten så kan vil du kunne identifisere deg som Alv uten å tilhøre en bestemt Alvisk trosretning. 

Så hva tror jeg på som Norges første offisielle Alv? 

Vel, min tro bygger på dette med reinkarnasjon og troen på at det finnes noe etter døden. Hva dette er kan vi selvfølgelig ikke vite, og av den grunn er det litt vanskelig å si at en bestemt trosretning har mer rett en en annen da omtrent alle religioner har innslag av troen på en eller annen form for reinkarnasjon. 

Så hvorvidt det finnes en eller flere guder slik man beskriver Gud i den kristne bibelen eller andre guder i andre religiøse tekster er noe jeg finner veldig uvesentlig ettersom alle disse gudene ser ut til å være bundet til den fysiske verden på ulike måter, og derfor ikke er en GUD i den måte at guddommen befinner seg utenfor det skapte universet, og kan handler upåvirket av tid og rom. 

Min tro som Alv er derfor en tro på en guddom som finnes utenfor det skapte universet og som har veldig lite om noen “menneskelige” trekk og som nok bryr seg veldig lite med hva som hender med eller hvordan den enkelte alven/mennesket velger å leve sitt liv. 

Om det finnes andre skapninger som av ulike grunner av oss humanoide kan ansees for å være Guder eller ånder skal være usagt, men slik jeg ser det så er dette ikke GUDER, men heller skapninger som oss, men som kanskje har evner som vi med dagens forståelse av verden rundt oss vil kunne anse som gudommelige. 

Så for å oppsummere kan vi si at Alver ikke har EN felles religion i dag, og at alver ikke MÅ tilhøre en bestemt trosrettning, men at man kanskje med tiden vil få en trosrettning som er spesielt beregnet for de av oss som identifiserer seg som Alver. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!