Hvor ble det av den opprørske ungdommen?

Skjermbilde fra Youtube

Som foreldre er vi alle opptatt av hva våre barn gjør, og håper de vil finne noe interessant og nyttig som de vil drive med på fritiden, men vi er samtidig klar over at ungdommen også må få lov til å leve og utvikle litt selvstendighet. 

Dette er kanskje noe av grunnen til at samfunnet og de aller fleste foreldre aksepterer og nærmest forventer at ungdommen vil gjøre litt opprør, og at dette opprøret vises på en mest mulig sunn konstruktiv måte. 

På 60 og 70 tallet var det den såkalte “blomster revolusjonen” med hippier, fri sex og eksperimentering med narkotika som sto for store deler av ungdommens samfunnsopprør, mens på 80 og 90 tallet begynte man å se en mer kommersialisering av ungdomsopprøret da datidens opprør hovedsakelig bestod av å kle seg mest mulig sjokkerende og lytte til musikk man trodde ville opprøre foreldregenerasjonen mest mulig. 

Dette førte til at mange så muligheten til å kommersialisere ungdomsopprøret, og det vokste fort opp en hel ny industri som ønsket å utnytte ungdommens trang til å gjøre opprør, og som ønsket gjøre ungdommene om til hjernedøde konsumere. 

Egne TV kanaler som musikk kanalen MTV og VH1 sprang frem, og var støttet av store internasjonale korporasjoner som så et stort potensiale i å kommersialisere ungdomsopprøret, og få satt klørne i ungdommen i så tidlig alder som mulig. Også myndighetene så etter hvert nyttigheten av denne nye tilnærmingen mot ungdommen, og man begynte sakte, men sikkert å la ungdommen få noe friere tøyler så lenge de holdt seg innenfor de rammene de store media bedriftene tegnet opp i samarbeid med myndighetene. 

Ungdommsopprøret inntar nettet

Dette fungerte veldig bra helt frem til midten av 90 tallet da internett virkelig begynte å vokse, og stadig flere fikk tilgang til nettet i sine hjem, og utviklingen av hjemme computerne virkelig begynte å skyte fart. Nå hadde plutselig ungdommen funnet en ny spennende arena å bevege seg inn på, og de mistet i stadig større grad interessen for de store internasjonale mediebedriftenes musikk og video plattformer som MTV. 

Ungdommen hadde fått øynene opp for de mange mulighetene ett stadig voksende internett ga dem, og de så at de nå kunne gjøre opprør mot de store internasjonale mediebedriftene som de ikke bare følte ranet seg, men også hindret dem fra å utvikle noe særlig egen ungdomskultur. 

Ungdommen hadde nå en egen plattform som foreldregenerasjonen ikke helt forsto seg på eller brydde seg så mye med, og internett ble dermed ungdommens fristed hvor anarkiet i stor grad herjet. 

Ulike hacker grupper begynte nå fort å dukke opp, og nedlastningstjenester som NAPSTER, uTorrent og PirateBay dukket opp, hvor ungdommene nå kunne vise sitt sinne og frustrasjon ved å anonymt laste ned ulovlig film og musikk fra nettet. Det vokste også frem nye måter å kommunisere på, og nye klesstiler poppet frem her og der som ofte viste hvilken del av den nye kulturen du tilhørte. 

Terrorangrepet i New York 9/11 setter en stoppe for det frie nettet

Dette nye ungdomsopprøret skulle imidlertid vise seg å bli kortvarig, og nådde kanskje toppen etter terror angrepet i USA den 11. September 2001, da myndighetene i de fleste land benyttet angrepet til å innskrenke folks frihet på nettet. Myndighetene startet en mye større overvåking av hva som hendte på nettet, og det ble dermed enklere for de store internasjonale bedriftene ved hjelp av lobbyisme, og nye lover og regler ble til som klart favoriserte milliardbedriftene fremfor enkeltindividet. 

Det ble nå vanskeligere for folk å forbli anonyme, og myndighetene satte inn mye mer ressurser på å ta ulovlige nedlastere selv om det skulle vise seg nedlasteren var en 12 år gammel gutt eller jente. Myndighetenes og de internasjonale mega korporasjonenes monopol skulle til en hver pris opprettholdes, og alle som våget å utfordre dette skulle tas og straffes hardt. 

Dette førte til at det fort vokste opp en ny undergrunns kultur blant ungdommen, der man ønsket å motarbeide myndighetene og mega korporasjoner, og grupper som Anonymous og LulzSec ble til for å være ungdommenes motpol til “systemet”, og ettersom disse gruppene ofte inkluderte ganske intelligente flinke folk, var de flinke til å drive reklame på nettet gjennom bruken av mystisk grafikk, og skape ikoner ungdommen kunne samle seg rundt. 

Man fant seg også en felles fiende som ikke så mage brydde seg om ellers i samfunnet, og man skapte dermed fort følelsen av at man hadde noe felles å kjempe mot, og man kunne nesten daglig se videoer og artikler om demonstrasjoner utenfor Scientologi kirker verden over. 

Den felles fienden man hadde utpekt for ungdommen skulle være Scientologi, og man opprettet hva man kalte Project Chanology som skulle ha til mål å svartmale, og undergrave den futuristiske religionen slik at den ville måtte nedlegges. 

Dette målet oppnådde man aldri da det skulle vise seg at mange av lederne innen Anonymous også drev med ren økonomisk kriminalitet, og når de ble tatt inngikk avtaler med FBI og myndighetene om å samarbeide for avsløre andre medlemmer av sine hacker grupper. 

Video fra Youtube

Anonymous begynte etter dette å miste popularitet da det nå var en risiko i å delta i en hacker gruppe hvor man ikke helt visste hva de andre medlemmene drev med, og man dermed helt ufrivillig kunne bidra til økonomisk kriminalitet. Det ble dermed et lite vakuum der nå stadig flere politiske grupperinger så en mulighet til å utnytte merkevaren de mer anarkistiske hackerne hadde skapt. 

Anonymous og mange hacker grupper ble nå politisert og man la merke til at hackere med “feil” politiske holdninger ble kastet ut, og at de ulike gruppene ble stadig mer ekstreme når det kom til å vise sin ideologiske tilhørighet både ved hjelp av ordbruken og symbolikken man brukte. 

Den siste kanskje store aksjonen som ble begått av den med anarkistiske delen av hackermiljøet var innsatsen gruppen anonymous gjorde under den Egyptiske revolusjonen i 2011, da man bidro med å sette opp krypterte servere og meldingstjenester for Egyptiske dissidenter slik at myndighetene ikke kunne hindre informasjonsflyten i landet. 

Hacker miljøet splittes i to, og blir politisert

Etter dette ble det nærmest helt stille gra hacker kollektivet Anonymous som nå var så innfiltrert av politiske aktører som anonymt navnga sine politiske rivaler innen gruppen for å få dem fjernet. Anonymous var som ide nå ferdig, og ut av asken vokste nå den sosialistiske voldsgruppen Antifa, mens de anonyme hackerne på høyresiden forsvant inn i mer lukkede forum hvor de fortsatte med det man vil kalle skøyerstreker, og meme posting. 

På denne tiden hadde også samfunnet også endret seg, og de som startet internett kulturen på midten av 90 tallet, var nå blitt voksne, og hadde nå tatt med seg sine internett kunnskaper inn i arbeidslivet som nå i stadig større grad da myndighetene en bedre forståelse for hvordan man kunne utnytte nettet for å påvirke ungdommen. 

Man så derfor en stadig økende til strøm av penger inn i ulike teknologibedrifter som rettet seg direkte mot ungdommen, og man så atter en gang ungdomskulturen bli styrt av de internasjonale kommersielle kreftene slik man så på midten av 80 tallet. 

I dag har man kanskje ikke så mye ungdomskultur å snakke om, og den kulturen man ser som faktisk avviker fra den kommersielle skapte kulturen, er ofte så ekstremt politisk eller på grensen til pedofilisert at ungdommen i stor grad avviser den. 

Ungdommen i dag har med andre ord ingen egen kultur som de selv har skapt, men er nå blitt styrt inn på en vei der det er store internasjonale kommersielle krefter som ved hjelp av psykologi, reklame også videre, skaper og styrer kulturen som så tilbys dagens ungdom som en hvilken som helst annen vare. 

Ungdommen er med andre ord i dag ikke lengre frie til å tenke og utvikle egne tanker og ideer, men blir allerede fra barnehagealder styrt inn i forbrukernes verden, og det vil være spennende å se om ungdommen på et tidspunkt virkelig vil våkne opp, og at de da atter engang gjør opprør mot etablissementet slik generasjoner for dem har gjort. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar