Hvordan legitimerer grunnloven det å være Alv?

Bilde hentet fra filmen Ringenes Herre av JRR Tolkien

Ettersom man de siste årene har oppdatert grunnloven slik at den skal gjenspeile det politisk korrekte samfunnet vi i dag lever i her i landet så har man fått innført begreper som kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som del av diskrimineringslovverket. 

Ettersom ingen av disse uttrykkene klart og tydelig setter rammer for hva som menes med kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet og det åpnes opp for en individuell tolkning av dette så mener vi at det er helt legitimt at også vi kan benytte dette lovverket til å kreve retten til å selv identifisere oss som hva vi føler oss som nemlig Alver. 

Enkelte har gitt uttrykk for at vi må passe på å si at vår selvopplevde kjønnsidentitet er Alvisk hankjønn eller hunkjønn for at vi skal være innenfor lovverkets rammer, eller at vi må si at vår måte å uttrykke vårt kjønn på er ved å selv identifisere oss som Alvisk mann eller kvinne, mens andre mener det er statens oppgave og legge til rette for at vi kan identifisere oss selv slik vi ønsker på samme måte som alle andre minoritetsgrupper her i landet. 

Av denne grunn er det vi har valgt å opprette uttrykkene artsidentitet og artsuttrykk som gjenspeiler de to tilsvarende uttrykksformene som er nevnt i grunnloven, og som bedre beskriver vår måte å se dette på. 

Det at vi benytter litt andre uttrykksformer en den som er nevnt i grunnloven betyr ikke at grunnloven IKKE gjelder for oss, men at vi bare ønsker en tydeligere kommunikasjon med våre medlemmer og lesere slik at man skal unngå eventuelle misforståelser og bruk av feil ord og uttrykk når man samhandler med andre. 

Vi kommer også til å ta kontakt med myndighetene for å be dem få på plass informasjon der artsuttrykk og artsidentitet også vedkjennes av loven slik at lovverket vil være mindre diskriminerende ovenfor oss som identifiserer seg som alver. 

Vi kommer til å poste all kommunikasjon med myndighetene på denne siden slik at alle kan se hvorvidt våre politikere i virkeligheten er så progressive og tolerante som det de gir uttrykk for å være. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!