Hvorfor er ikke reglene like for alle?

Bilde fra Islamabads Internasjonale Lufthavn

Her om dagen skreiv jeg ett blogginnlegg hvor jeg spurte hvordan det kan ha seg at nye virus varianter kommer til landet fra den andre siden av verden selv når grensene i henhold til norske myndigheter skal være stengt, og i dag fikk jeg kanskje svaret i form av en artikkel i nettavisen Resett. 

I artikkelen fra Resett kommer det nemlig frem at det i perioden januar 2021 til mai 2021 har ankommet rundt 3700 reisende fra Pakistan til Norge, og man må jo da spørre seg hvordan dette går an midt under en pandemi? 

Jeg leser videre at Pakistanere er de som oftest reiser til bake til sitt hjemland, og vi vet jo alle etter de mange avsløringene rundt Taxi næringen i særlig Oslo at disse pakistanerne fra Norge ofte eier store eiendommer og hus der nede hvor de lever som “grever”. 

Disse tingene setter selvfølgelig sinnet i kok hos meg av to grunner, og ting gjør ikke akkurat ting bedre når man også kan lese i landets aviser hvordan pakistaneren Abid Raja fremmer krav om at innvandrere må gå først i helse køen, mens eldre etnisk norske menn og kvinner får servert utvannede kjøttkaker. 

For meg blir det hele absurd, og jeg spør meg hvordan det kan ha seg at vi har fått ett samfunn som er så til de grader ødelagt, og hvorfor ikke flere nå reagerer på all denne galskapen som politikerne fremmer som helt normalt, og noe vi alle bare skal akseptere. 

For det første lurer jeg på hvorfor folk fra ett fremmed land som ikke engang bor i landet, men kun har norsk pass kunne ta seg til Norge for å SNYLTE på det Norske helsevesenet, og hvorfor tillater vi fortsatt folk å reise til Norge fra land hvor vi vet det er mye korrupsjon og enkelt å anskaffe seg falske papirer midt i en pandemi? 

For meg virker det nesten som om politikerne ønsker at pandemien skal vare lengst mulig, slik at de kan utvide sin makt, og se bort fra de begrensningene når det gjelder inngripen i folks privatliv som finnes i grunnloven. 

Jeg spør meg også hvorfor vi i det heletatt tillater folk som ikke er etnisk norske eller av etnisk norsk opprinnelse å i det heletatt bli politikere her i landet? Det er jo ikke slik at vi har flere land hvor etnisk norske kvinner og menn kan dra til om de ikke ønsker å ta del i det multikulturelle multietniske samfunns eksperimentet dagens politikere har valgt å utføre. 

Fra mitt perspektiv er det veldig lite positivt jeg finner med dagens multietniske og multikulturelle samfunn, og de få tingene jeg kan se oppveier på langt nær ikke halvparten av de negative sidene som stadig flere ser ut til å bli klar over. 

Eksempelvis kan man se til land som Frankrike hvor de har drevet dette multikulturelle eksperimentet noe lengre en her i Norge, og man nå kan se til og med det militære begynne å snakke om borgerkrig i landet om ikke politikerne nå avslutter galskapen. 

Nå har vi heldigvis ikke kommet fullt så langt her hjemme i Norge, men man blir fremdeles anklaget for å være rasist, nazist eller andre tåpelige ting om man prøver si hva man mener, og forsøker å stoppe galskapen fra å gå så langt som det har gjort i Frankrike. 

Problemet er jo ikke folkene som kommer til landet av gyldige grunner, eller at vi ønsker å hjelpe folk i nød. Nei problemet er snarere politikerne som i stadig større grad ser ut til å ta den etnisk norske befolkningen forgitt, og som lager særregler for alle såkalte fremmedkulturelle, og dermed skaper en unødvendig splittelse i befolkningen. 

For meg personlig så er også ideen om at man kan ha to pass, og at man skal kunne være både Pakistansk og Norsk statsborger helt absurd, da dette tydeligvis fører til situasjoner som den vi ser nå med de tilreisende fra Pakistan som nå kun kommer til Norge for å utnytte systemet, og som norske myndigheter ikke kan stoppe da de har norsk statsborgerskap. 

Vi må gjøre det klart at man enten er Norsk statsborger eller ikke, og sikre at norske skattebetaleres penger først og fremst går med til å beskytte det norske folk. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar