Hvorfor er nyheter som kan bedre folks helse låst bak en betalingsmur?

Stabel av nyhetsblader

Det er en ting som har forundret meg den siste tiden og det er hvorfor alle norske aviser gjemmer artikler om hvordan du kan leve ett sunnere liv bak en såkalt betalingsmur, og hvordan dette ikke får en konsekvens for statsstøtten de mottar. 

Slik jeg ser det så burde det å fremme en sunn og god livsstil være en av de oppgavene avisene forplikter seg til når de sier ja til å motta statsstøtte, og de burde ikke kunne gjemme artikler om hvordan man lever et sunnere liv eller om nye medisinske oppdagelser bak såkalte pluss abonnement. 

Myndighetene burde satt som krav for de som mottar statsstøtte at nyhetsartikler som kan ha en positiv helseeffekt ikke kan gjemmes bak en betalingsmur, og at andre nyheter som kan være av nasjonal interesse slik nyhetene om den pågående pandemien er, skal være åpne for allmenheten. 

Dersom staten ikke har stilt noen krav til avisene som mottar skattepengene våre så lurer jeg på HVA det er jeg som skattebetaler får igjen for disse pengene, og om det kun er slik at det er nyheter som omhandler sport som regnes som viktige nok til at man kvalifiseres til å motta statsstøtte. 

Jeg tror personlig at om vi skal få et virkelig mediemangfold i Norge så må man enten endre på kravene for når en avis kvalifiseres til å motta støtte, og stille krav om at innholdet har en samfunns nyttig verdi, eller man må innse at man ved å fjerne hele støtten vil kunne åpne markedet for mer konkurranse og et bredere spekter av mer dyptgående journalistikk rundt enkelt emner. 

Dette er selvfølgelig tanker jeg selv har gjort meg etter å ha irritert meg på dagens nyhetsbilde hvor artikkelen “Magisk effekt på skulderplager” fra VG ligger bak en betalingsmur, mens jeg mener den burde vært åpen for alle norske skattebetalere da artikkelen kan hjelpe folk som sliter med skulderplager, og jeg ikke synes det er greit at man skal måtte betale VG to ganger for å få viktig informasjon som kan bedre ens helse. 

Selv har jeg vært med å finansiert VG og VGs journalister siden jeg var 16 år og første gang måtte betale skatt, og det selv om VG spyr ut politisk propaganda som jeg er helt uenig i, og som jeg på ingen måter ønsker å bidra til finansieringen av. 

Det er derfor av denne grunn jeg mener myndighetene som et minimum burde kreve at viktige helsefrembringende nyheter, eller nyheter av en nasjonal interesse burde være pålagt åpne for alle i Norge. 

Hva mener du? 

Skribent: Aage

Skriver litt om alt mulig slik jeg ser det.

Legg igjen en kommentar