Hvorfor fremstilles Russland som vår fiende?

Russisk og Norsk vennskap bør verdsettes mer.

Det er en ting jeg ikke helt har forstått, og det er hvorfor man her i Norge er så veldig opptatt av å stemple våre naboer i øst som kjeltringer, og som en fiende som når som helst skal komme og hærta landet vårt. 

Plakat fra krigen hvor det kommunistiske Sovjet ble ansett som en stor trussel mot Norge.

Selvfølgelig forstår jeg at dette var en del av trusselbildet da Russland var den ledende makten i den daværende kommunistiske Sovjetunionen, og jeg forstår at man den gang anså Sovjetstatene, og den totalitære kommunistiske ideologien de ønsket å spre verden over som en stor trussel mot det vestlige demokratiet, og de demokratiske friheten det har gitt oss. 

Spørsmålet blir allikevel nå, hvorfor vi fremdeles flere tiår etter Sovjetunionens fall benytter Russland som en slags utenforstående ond fiende, og hvorfor det er nettopp Russland og ikke land som eksempelvis Kina, Nord-Korea, Tyrkia eller Iran som troner øverst på listen over stater vi anser som fiendtlige ovenfor det norske folk og vårt demokrati. 

Russland har så langt jeg kan se IKKE kommet med noen indikasjoner på at landet anser Norge som en fiende eller en trussel, og har heller ikke gitt uttrykk for noe annet enn at landet ønsker å styrke sitt forhold til Norge, og at gitt våre små kulturelle forskjeller vil kunne ha et produktivt samarbeid som vil være til stor nytte for begge nasjoner. 

Så hvorfor dette “hatet” mot Russerne? 

Svaret tror jeg ligger delvis i at det finnes krefter i USA som tradisjonelt sett har vært Norges nærmeste allierte etter den annen verdenskrig, og at disse kreftene ser en sterk økonomisk gevinst i at fiendebildet med Russland opprettholdes i Norge, og at Norge ikke bygger for nære økonomiske bånd til nabolandet Russland det gitt vårt naboskap også ville styrke forholdet mellom våre to lands innbyggere. 

Man kunne blant annet se for seg at Norge vill kunne velge Russisk produserte jagerfly, eller annet forsvarsmateriale, og man kunne foretrekke en bredere handel med Russland når det kommer til import og eksport av varer og tjenester gitt det faktum at avstanden mellom landene er så pass kort. 

Videre tror jeg det finnes sterke politiske og økonomiske krefter her i Norge som ikke ønsker et bredere samarbeid med Russland, da et slik samarbeid rent politisk ville kunne endre folks syn på dagens rådende politiske ideologi om multikulturalisme og andre mer ekstreme element av den politisk korrekte agendaen en liten global elite i landet fremmer. 

Hvorfor er ikke Kina fremmet som en større trussel en Russland? 

Venstresiden og store deler av den politisk korrekte høyresiden i Norge ser ut til av ulike grunner å foretrekke et sterkt økonomisk samarbeid med det kommunistiske Kina, og mener tydeligvis at ting som menneskerettighetsbrudd, et rent diktatorisk styre og store politiske, økonomiske og kulturelle forskjeller spiller liten rolle. 

Det virker som at mulighetene til å oppnå en høyrer avkastning ved å outsource norske arbeidsplasser og norsk industri til lavkost land er viktigere enn å stå opp mot ett stadig sterkere Kina, og muligheten til å redusere norsk avhengighet av Kinesiske produsenter av alt fra medisiner til ulike deler og komponenter brukt i norsk industri. 

Disse politiske og økonomiske elitistene ser seg med andre ord ikke tjent med å endre forholdet til Kina da kineserne i dag ser ut til å fylle lommene dems med rikdom, og ser tydeligvis ingen problemer i at den rikdommen de erverver seg ved å benytte billig Kinesisk arbeidskraft er med på å styrke det kommunistiske diktaturet i Kina, og sørger for at Kinas myndigheter kan fortsette å misbruke sitt folk. 

Kunne et bedre forhold til Russland endret Norges forhold til Kina? 

Slik jeg ser det så burde et bedre forhold mellom Norge og Russland kunne endre både Russland og Norges forhold til Kina, og jeg tror et bredere samarbeid mellom Russland og Norge også ville kunne føre til en endring av andre Europeiske nasjoners syn på Russland. 

For meg er det underlig å tenke over at jeg i henhold til dagens politiske propaganda skal anse mine Europeiske naboer i Russland som jeg deler både tradisjon og historie med som fiender, mens folk fra fremmede nasjoner med helt andre kulturer og tradisjoner som er i direkte konflikt med vår felles europeiske kultur og tradisjon, skal sees på som ufarlige og likeverdige. 

t.v. Norsk folkedrakt og t.h. Russisk folkedrakt

Jeg har for eksempel ikke hørt om noen russere som har tatt til orde for å bombe eller drive terror virksomhet i Norge eller andre europeiske land, og jeg har ikke hørt om russisk ortodokse prester eller troende som hater eller ønsker å før hellig krig mot oss. 

Spørsmålet jeg derfor som jeg sier i starten av dette innlegget blir da, HVORFOR SKAL JEG SE PÅ RUSSERNE SOM FIENDER? 

For meg er russerne et broderfolk på lik linje med svensker og dansker, og jeg vet for eksempel at Norge og Russland deler en lang felles historie, og at Russland delvis ble grunnlagt av skandinaver som dro til østover for å drive handel med sitt broderfolk. 

Jeg er ikke villig til på ta dagens anti-russiske propaganda for god fisk, og jeg nekter å se på dagens Russland som en fiende av Norge og det Norske folk. 

Hva mener du om saken? Si din mening i kommentarfeltet under. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar