Hvorfor innfører en borgerlig regjering kritisk raseteori i den norske skolen?

Kritisk raseteori er venstresidens forsøk på å innføre systematisk rasisme i samfunnet

Du har kanskje hørt det engelske begrepet “critical race theory” eller kritisk raseteori bli brukt i nyhetene og på nett flere ganger, og har kanskje lurt veldig på hva dette virkelig er eller hva det vil si for deg? 

Vel svaret er at kritisk raseteori i virkeligheten er innføringen av de gamle teoriene om at alt må sees i forhold til rase, og at samfunnet vårt er og alltid vil være fullt av rasisme og diskriminering ovenfor såkalte fargede personer. 

Videre sier teorien at det er alltid de “hvite” som er rasistene, mens de fargede alltid er ofrene og at man derfor ikke kan tillegge fargede noen form for ansvar for egne handlinger. Dette er selvfølgelig ett hopp tilbake til ideene man hadde i store deler av verden før den annen verdenskrig, hvor man så på fargede personer som mindreverdige og mindre intelligente skapninger som ikke helt viste sitt eget beste. 

Kritisk raseteori er en sterkt rasistisk måte å se verden på, og er nå frontet av en stadig mer rabiat venstreside som føler dems eneste måte å holde på makten er ved å sette de ulike etniske gruppene i samfunnet opp mot hverandre, og regjere gjennom den gamle politiske prosessen kalt “splitt og hersk”. 

Samfunnet vårt er nå med hjelp av venstresidens veldige press for å se alt i lys av kritisk raseteori og rasisme, i ferd med å innføre lover og regler som vil bringe oss nærmere et segregert samfunn enn hva de såkalte rasistene på høyresiden noen gang har drømt om. 

Venstresiden her dermed nok en gang vist at det er de som er de ekte rasistene i samfunnet vårt, og at de ikke evner å se forbi rase, og ikke kan se på mennesker som de enkeltindividene de er. 

Hvorfor skal barn i Norge lære kritisk raseteori? 

Frem til nå har man hele tiden i Norge snakket om at man IKKE skal vurdere mennesker på bakgrunn av hvilken rase/etnisitet de tilhører, men skal se på dem som enkeltindivider som skal bedømmes ut fra hva de sier og gjør, og ikke på bakgrunn av hvem de er. 

Kritisk raseteori som dagens barn nå skal indoktrineres med fjerner oss fra ideen om at alle er født like, og at vi ikke skal dra ALLE UNDER EN KAM”, men at vi skal se alt i forhold til rase, og at hvite alltid må se på seg selv som DE ONDE, mens fargede alltid er DE GODE og UNDERTRYKKEDE. 

Oss og dem tenkning vil ikke lengre under kritisk raseteori være noe negativt, men vil tvert imot være obligatorisk, og elever vil i tillegg bli oppfordret til å tenke i form av oss og dem. 

At denne latterlige teorien har fått innpass i norske skoler under en borgerlig regjering støttet av FRP er helt utrolig, og man kan jo spørre seg om politikerne virkelig har satt seg inn i hva kritisk raseteori er, eller om de kun har gitt etter for venstreekstreme aktivisters skriking i og utenfor de sosiale mediene. 

Under kan du se en video om en som gir en liten forklaring på hva kritisk raseteori er.

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar