Hvorfor jeg støtter Antipartiet

Det nærmer seg valg i Norge og mange lurer da på hva de skal stemme, men er ofte usikre etter som dagens politiske landskap er blitt så snevert og de fleste politiske partiene i stor grad overlapper hverandre. 

Vi har selvfølgelig fått noen små partier på ytterkantene som skiller seg litt mer ut, men disse er hovedsakelig opptatt av enten miljøpolitikk eller innvandringspolitikk, og for folk som ikke er så veldig opptatt av dette, men som allikevel ønsker et politisk skifte i landet så finnes det få om noen alternativer. 

Antipartiet er derimot ett helt nytt politisk parti som forsøker å tilpasse seg dagens teknologiske situasjon og ett parti som ønsker et mer oppdatert dmokrati hvor den enkelte velger har mer han/hun skulle ha sagt. De ønsker med andre ord å gi mer makt til folket. 

Av denne grunn er det jeg mener Antipartiet er et alternativ som i tiden fremover vil kunne spille en rolle i Norsk politikk, og vil kunne presse systemet i en retning som gjøre alt fra lover og regler til selve den politiske prosessen mer forståelig for folk flest. 

For eksempel er et av forslagene til Antipartiet i dag at en ny lov skal kunne være lettlest og forståelig for de loven gjelder, og at om loven ikke kan forklares på en enkel forståelig måte med bruk av ord og uttrykk fra folks dagligtale så skal loven ikke kunne godkjennes. 

Hensikten med dette forslaget er at man ikke skal måtte være jurist for å kunne forstå en lov, og at man skal unngå at folk blir “fanget” av ett lovverk de ikke fullt ut forstår. 

Antipartiet er derfor et politisk parti jeg mener folk kanskje bør sjekke ut og du finner dem på Facebook i dag. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!