Hvorfor ser vi ingen støtte til demonstrantene på Cuba fra Norske politikere?

Frihets demonstranter samlet seg for demonstrasjon mot det kommunistiske regimet ved Maximo Gomez monumentet i Havana, Cuba.

I det kommunistiske diktaturet Cuba har det de siste ukene vært store demonstrasjoner da levevilkårene for folk flest har blitt så dårlige at folket ikke lengre frykter kommunistregimets represalier. 

Demonstrantene som nå har tatt til gatene demonstrerer mot kommunistregimets undertrykkelse av vanlige borgeres demokratiske rettigheter, og regimets manglende vilje til å gi folk friheten til å forsørge seg selv og sine familier. 

Dessverre ser det ikke ut som om demokratiske friheter, og folks rett til å kunne livnære seg er rettigheter Norske politikere, og medier mener det er verdt å støtte oppunder, og det har derfor vært en øredøvende stillhet, og mangelfull dekning av situasjonen som nå utspiller seg på den kommunistiske øystaten i Mexicogulfen.

Cubanere legger ut informasjon på sosiale medier for å spre informasjon om hva som hender der da vestlige medier lyver.

Hvorfor får frihetskampen på Cuba så liten oppmerksomhet? 

Kan det hende norsk presse og norske politikere velger å vende det døve øret til ropene om “HJELP” fra de desperate frihetskjemperne som nå demonstrerer mot et av verdens verste regimer nettopp på grunn av regimets politiske ståsted, og det faktum at de aller fleste journalister i Norge støtter eller sympatiserer med kommunismen? 

Man skulle tro at man i en såkalt frihetselskende nasjon som Norge som ifølge Norske politikere ta menneskerettighetene på sterkeste alvor ville stille seg sterkt bak frihetsdemonstrantene på Cuba, og at norske journalister ville benytte muligheten demonstrantene når gir dem til å vise at de virkelig er så opptatt av prinsippet om at alle mennesker er like mye verdt, og at menneskerettighetene må gjelde for alle ved avdekke grufullhetene til det kommunistiske diktaturet på Cuba. 

Dessverre er det lang vei fra ord til handling hos politikere og journalister i Norge, og det å støtte oppunder demokratiske prinsipper som ytringsfrihet og menneskerettigheter er noe man ser ut til å gjøre så fremt diktaturet som undertrykker og dreper sin egen befolkning ikke deler ens politiske idealer. 

Hva mener jeg? 

Min mening er at mediene og politikerne i Norge burde benytte denne muligheten til å rette verdens fokus på kommunistregimet på Cubas forferdelige undertrykkelse av egen befolkning, og de mange menneskerettighetsbruddene og drapene regimet begår hvert år. 

Norge burde fremme forslag i alle internasjonale forum om at verdenssamfunnet nå må hjelpe befolkningen på Cuba, og at det nå er på tide at man tar et sterkt oppgjør med kommunismen og de mange grusomhetene som er blitt begått, og fremdeles begås i kommunismens navn. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar