Hvorfor skal folk tvinges til å leve i et samfunn de ikke liker?

Vi har plass nok i Norge til å eksperimentere med opprettelsen av en etnisk homogen kommune.

Et stort problem i dagens samfunn skal man tro mediene og politikerne, er det i dagens multietniske Norge finnes en hel masse rasisme, og at man ikke ønsker at disse rasistene skal få si og mene hva de gjør. 

Problemet er bare at man ikke helt vet hvem disse angivelige rasistene er, hva de egentlig vil, og om de alle er enige og rasistiske mot de samme fremmedkulturelle gruppene. 

Så hvordan kan vi løse dette problemet en gang for alle? 

Vel, her om dagen satte jeg meg ned og tenkte litt over dette her, og jeg kom frem til at en god løsning kanskje ville være i første omgang å tilby disse såkalte rasistene ett sted hvor de kunne samles, og hvor de kunne leve sine liv sammen med kun folk som så ut som dem selv. 

Dette ville kanskje ikke ordne alle problemene i landet, da ikke alle disse såkalte rasistene er enige politisk og derfor kanskje ville komme til å slåss seg imellom, noe jeg ikke ser på som et problem ettersom at om det skulle bli resultatet så hadde de en gang for alle vist at ett etnisk homogent samfunn ikke klarer seg bedre enn hva et multikulturelt samfunn gjør. 

Det neste problemet jeg så med denne løsningen var at mange kanskje ikke ville tørre komme frem som rasister i frykt for å miste rettigheter de har i dagens samfunn, og løsningen på dette mener jeg ville være å opprette en egen selvstyrt liten kommune, der “rasistene” selv kunne stemme frem sitt kommunale styre, og dermed ville få det styret de selv ønsket seg. 

Selvfølgelig bringer dette nye problemer på banen, og det første problemet jeg nå måtte finne en løsning på var å finne en løsning på hvordan man skulle håndtere de som bodde i den “rasistiske” kommunen som hadde sin arbeidsplass utenfor kommunen, og svaret på dette mener jeg ville være å ta dem fortsette å pendle som normalt, men at man innførte visse restriksjoner som begrenset dems rett til privatliv utenfor kommunen de bodde i. 

Med andre ord, ville jeg ha innført lover som tilsa at de til enhver tid måtte bære med seg identifikasjons papirer (elektronisk id), og at de utenfor sin egen kommune ville bli overvåket ved hjelp av GPS for å sikre at man til enhver tid viste hvor de befant seg. Dette mener jeg ville være en liten pris å betale for å nærmest få sin egen etnisk homogene stat i staten. 

Så sett at alle disse tingene ble akseptert, hvordan skulle man så håndtere pengestrømmen inn og ut av kommunen, og hvordan skulle man sikre at disse deltok i finansieringen av samfunnet på lik linje med alle andre? 

Vel, svaret er at vi allerede i dag har ett ganske greit system for dette, og man derfor kun hadde trengt å gjøre noen mindre justeringer for å gi “rasist” kommunen/fylket litt mer selvstyre en hva andre kommuner og fylker i dag har. 

Så hvorfor skulle vi gitt “rasistene” mer selvstyre spør du kanskje, og svaret ligger i at ved å gi dem mer selvstyre vil de ikke kunne klage på de sentrale styresmaktene i landet, og at dems eventuelle problemer i mye større grad ville være kommunens selvstyremyndighetenes ansvar. 

Man kunne blant annet gitt kommunens selvstyremyndigheter de inntektene staten har i form av skatter som ble innkrevet for å dekke alt som har med innvandring og asyl, og alt som har med bistand til utlandet. Dette ville styresmaktene i kommunen selv ha rådighet over, og de ville kunne benytte dette til å finansiere egne sosiale prosjekter, skattelette eller hva det enn måtte være. 

Ser man så på hva man så langt ville ha oppnådd ved en slik løsning så ville det være noe slik som: 

  1. Vi ville hat mindre eller ingen rasisme i Norge ettersom det ville være helt fritt hvor man ville bo, og man kunne forsvare opprettelsen av den etnisk homogene kommunen ved å likestille det med “reservatene for Indianere/nativamerikanere”. 
  1. Rasistene eller de som av en eller annen grunn ønsket å bosette seg i kommunen ville av egen fri vilje ha sagt seg villige til at visse restriksjoner, og man ville dermed ikke ha brutt noens menneskerettigheter. 
  1. Folkene i den homogene kommunen ville ikke ha kunnet klage over at de måtte finansiere moskeer, u-hjelp eller lignende, og det ville være dems egen selvstyreregjering som ville være ansvarlig for forholdene i kommunen. 
  1. Folk med en fremmedkulturell bakgrunn i Norge ville ikke lengre kunne klage over at de opplevde rasisme i Norge, og om de ikke ønsket å leve sammen med hvite så ville de enkelt og greit kunne flytte hjem til sitt opprinnelsesland. 

Dette ser så langt ut til å ha løst de aller fleste problemene vi i dag har med rasisme, men du ville nå kanskje spørre “hva med terror og islam?”. 

Svaret her er at de som ikke ville valgt å flytte til den etnisk homogene kommunen da selv kan sies å ha valgt alle de problemene og fordelene de mener man har i et multietnisk samfunn, og at disse ikke ville kunne klage nevneverdig da de ulikt i dag ville ha hat to mulige valg å velge mellom: 

  1. De kunne akseptere problemene og fordelene politikerne hevder man får ved å ha et multietnisk samfunn eller, 
  1. De kunne ha valgt å flytte til den etnisk homogene kommunen, og akseptere de restriksjonene det ville medbringe for dem så fort de forlot kommunen. 

Da jeg første gang luftet en tilsvarende tanke ovenfor noen venner av meg så sa noen av dem de med enkelhet ville ha valgt å bosette seg i den etnisk homogene kommunen, og at det ikke nødvendigvis var fordi de misliker fremmedkulturelle, men på grunn av at de ville følt dems stemme ville ha hat en større betydning noe som i og for seg ville være helt greit. 

En annen ting som kom opp var at kommunens selvstyremyndigheter ville kunne gjøre kommunen om til et slags skatteparadis, og at prisene på eiendom i kommunen ville kunne bli så høye at de “rasistene” ikke ville ha råd til å bo der. 

Her var løsningen ganske enkel da vi alle mente det ville være kommunens egne myndigheters problem, og at man måtte gjøre det klart at om man først flyttet til kommunen så ville man ikke kunne flytte tilbake UT av kommunen uten at man sa seg villig til fortsatt å beholde de restriksjonene man levde under når man bodde i kommunen. 

Dette ville kunne gi folk nok grunn til å gjøre sine valg med omhu, og ville kanskje få noen av de som kanskje ikke er 100% rasister til å endre sine holdninger før de eventuelt valgte hvorvidt de skulle flytte til kommunen. 

Nå er det kanskje mange som ler av dette tankeeksperimentet mitt, men er det ikke viktig at man faktisk spør seg selv om vi ikke ville vært tjent med i det minste å utføre et eksperiment? 

Vi kunne etter noen år ha sett på løsningen, og vurdert hvorvidt den hadde den ønskede effekten, og man ville kunne ha spørre undersøkelser blant beboerne i og utenfor kommunen om hvordan de opplevde situasjonen. 

Slik tingene står i dag så har vi INGEN ting å gå etter, og hele landet er ett eneste stort eksperiment styrt av griske politikere, og økonomiske globallister som ikke bryr seg noe som helst om hvordan folk flest i landet har det, så lenge de kan få tak i billig arbeidskraft som kan holde lønningene nede. 

Si gjerne hva du mener om forslaget i kommentarfeltet under. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar