Hvorfor skal Norske skattebetalere finansiere Kinas militære fremvekst?

Kinesiske soldater marsjerer under en fremvisning av landets nye våpensystem, og viser nasjonal stolthet. ©Reuters

Etter Sovjetunionens fall i 1991 har USA vært regnet som den eneste supermakten i verden, men man ser stadig sterkere tegn til at Kina nå er i ferd med å posisjonere seg som en ny supermakt både militært og økonomisk, uten at dette ser ut til å bekymre norske  og europeiske politikere noe særlig. 

Blant annet ser man at Kina er blitt fritatt fra mange av de mest konkurranse hemmende tiltakene som den såkalte Parisavtalen pålegger USA, Europa og andre vestlige nasjoner selv om Kina i dag står for over 28% av verdens CO2 utslipp, og bare i løpet av 2020 bygget flere kullkraftverk en det finnes i hele Europa i dag. 

Vi ser videre at flere internasjonale organisasjoner som FN og WHO i stadig større grad ser ut til å la seg styres av Kinas stadig voksende økonomiske makt, og at man blant annet ser mellom fingrene på både menneskerettighets brudd, folkemord og brudd på internasjonale maritime lover. 

Kinas innflytelse over organisasjoner som FN og WHO ser ut til å komme gjennom å legge press på mindre nasjoner som i dag er blitt avhengige av Kinas økonomiske og industrialiserte bistand, og via korrupsjon av lederne i disse landene. 

Videre ser man at Kina er i ferd med å posisjonere seg som den andre militære supermakten i verden, og at landet nå allerede ser ut til å ha overgått Russland både økonomisk og militært, og at stadig flere militære ledere og spesialister på globale konflikter antar at Kina om få år også vil overgå det amerikanske forsvaret i styrke og kapasitet. 

Så hvorfor gir Norge Kina flere hundre millioner kroner i bistand? 

Det er av disse grunnene man kanskje burde legger mer press på Norske politikere for å få et godt svar på hvordan det kan ha seg at lille Norge gir den økonomiske stormakten Kina flere hundre millioner kroner i bistand hvert år, og hva vi eventuelt får igjen for denne bistanden? 

Kina har bare i år ferdigstilt et nytt hangarskip som har kostet nasjonen flere hundre milliarder kroner, og har ferdigstilt flere andre hypermoderne krigsskip som det siste destroyeren av klassen 055 som de nå skal benytte i sin kampanje for å vise militær dominans i særlig sør Kina havet, hvor Kina gjentatte ganger har benyttet sin militære makt for å krenke de nærliggende nasjonenes fiskerirettigheter og internasjonal lov. 

Dette har selvfølgelig ikke fått noen konsekvenser for den kommende supermakten Kina verken politisk eller økonomisk, og internasjonale organisasjoner som FN ser ut til å la disse militære overskridelsene pågå uten noen form for fordømmelse eller andre reaksjoner. 

Norge på sin side fortsetter å pumpe millioner av bistandskroner inn i det kommunistiske regimet som om vi ikke har noe annet å benytte pengene på, og er dermed med på å legalisere alle de menneskerettighets bruddene og andre bruddene på internasjonale lover og avtaler Kina begår. 

Våre politikere ser alle ut til å være i lommene på Kineserne, og ser ikke ut til å kunne komme med noen god forklaring på hvorfor Norge skal gi økonomisk bistand til en supermakt, eller hva kineserne bruker disse midlene til. 

Miljøbekjempelse fremmes som unnskyldning 

Den eneste forklaringen man hører fra Norske politikere på hvorfor Kina mottar millioner av kroner fra norske skattebetalere er at man må jobbe med Kina for å kunne bekjempe den stadig økende forurensningen av verdenshavene, og andre viktige miljøproblemer som landets enorme CO2 utslipp. 

Problemet med denne forklaringen er bare at når man i 2015 inngikk den såkalte Parisavtalen hvor deltagerlandene skulle forplikte seg til å begrense sine klimautslipp, så ble Kina unntatt fra de mest merkbare forpliktelsene ettersom Kina insisterte på at landet er et utviklingsland, og dermed falt innunder de samme unntaksreglene som var ment å ikke forhindre den økonomiske veksten i særlig fattige land i Afrika. 

Man hørte ingen protester fra verken FN, Norge eller andre land, og Kina som bare noe få år tidligere benyttet argumentet om at de er en industrialisert nasjon (et i land)  for å få medlemskap i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) ble dermed fritatt fra forpliktelsene om å nedlegge kullkraftverk, og begrense bruken av fossile drivstoff slik Norge har forpliktet seg til. 

Med denne informasjonen for hånd blir det derfor vanskelig å se HVA det er Norges bistand til Kina virkelig går til, og når man vet at Kina er et totalitært lukket kommunist regime hvor vestlige politikere eller organisasjoner har liten eller ingen mulighet til innsyn, så blir det desto vanskeligere å kunne vite at pengene fra Norge ikke blir benyttet til å finansiere det pågående “folkemordet” på Uigurere i Xinjiang provinsen. 

Man kan for eksempel ikke dokumentere om de norske pengene er brukt til å kjøpe eller utvikle teknologi for å gjenvinne plast fra Kinas forurensede elver, eller om de benyttes til i rene propaganda kampanjer for det Kinesiske kommunist regimet her hjemme i Norge eller i andre vestlige land. 

Uten mulighet til innsyn bør man ikke gi bistand 

Slik jeg ser det så burde grunnlaget for hvorvidt Norge skal gi norske skattebetaleres penger til en fremmed nasjon være at man har muligheten til å etterprøve at pengene har gått til det formålet de var tiltenkt, og at om dette ikke er mulig så bør bistanden utebli. 

Jeg mener det ikke er riktig at mine og andre Norske skattebetalere skal finansiere stormakten Kinas fremvekst når man ser hvordan stadig flere arbeidsplasser her i landet blir flyttet til land som Kina, og man ser hvordan Kina tydeligvis ikke har noen økonomiske problemer når det kommer til å finansiere den enorme oppbyggingen av sin militære kapasitet. 

Kina er og forblir en trussel mot Norge og vesten så lenge den kommunistiske ideologien er den rådende politiske ideen i landet, og så lenge landet ser ut til å krenke alt hva vi her i Norge anser for å være rettigheter som gir det enkelte individet sin frihet. 

For meg er det helt uforståelig at Norske politikere overøser ett kommunistisk tyrannisk regime med millioner av kroner hvert år uten at vi får noe igjen for det, og den eneste forklaringen jeg kan se tatt i betraktning det faktum at man ikke får noen gode svar fra politikerne er at det er korrupsjon inni bildet. 

Når jeg sier jeg tror det er korrupsjon inni bildet her så mener jeg ikke nødvendigvis at en norsk politiker mottatt penger inn på sin konto, men at de for eksempel blir lovet Kinas støtte om de stiller til valg for en eller annen posisjon i FN eller andre internasjonale organer hvor Kina kan utøve innflytelse. 

Så hva mener du om denne saken? Si din mening i kommentarfeltet under. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar