Jeg hevder min alviske identitet slik mine norrøne forfedre før meg gjorde!

En video om alver i Nordisk/Norrøn tro og historie.

Det er mange som lurer på hvorfor jeg identifiserer meg som en Alv, og om jeg virkelig mener det finnes noe grunnlag for at jeg skal kunne identifisere meg som det mange kaller fantasi vesener, og jeg vil derfor her forsøke å forklare hva jeg mener. 

Som en person med det man i dag kaller et etnisk norsk opphav kan jeg trekke min blodslinje tilbake til de gamle norske høvding kongene, og jeg har selvfølgelig også en klar tilhørighet til den norrøne tro. 

Dette gir meg både ett genetisk og et t religiøst grunnlag til å kunne identifisere meg som en Alv (norrønt, Alfr) da vi både fra mytelogien og fra historien kan se at folk fra lenge før Norge ble samlet til et rike både trodde de stammet fra alver, og mente man kunne bli og identifisere seg med dem. 

I den norrøne tradisjon mente man nemlig at det var mulig å bli en alv etter at man hadde død, og man ser blant annet at alvedyrkelse er en sentral rolle i den norrøne dyrkelsen av forfedrene som oftest ble gjort gjennom det man kaller Alveblot. 

Videre har man historiske eksemplet hvor folk har selvidentifisert seg som alver, og hvor det er blitt hevdet at en person har vært barn av en alv og et menneske. Også flere av de gamle nordiske kongeslektene hevdet å stamme fra alver, og man mente dette da dem en “gudommelig” rett til å lede andre. 

Alvene fra norrøn tradisjon og historie er ikke “fantasi skapninger” med spisse ører kunne lett forveksles for å være veldig vakre vanlige mennesker, og det finnes flere eksempler på historier der en alv er blitt tatt for å være et menneske. 

Blant annet kan man se hvordan man i Torsteins Saga Vikingesønner finner eksempler på hvordan det ble hevdet at flere småkonger på grunn av dems alviske blod var vakrere og sterkere enn andre menn. 
 
Man kan også se til historien om Olav Haraldsson Geirstadalf som ble en alv etter at han døde, og at navnet Geistadalf betyr Alven fra Geirstad. 

Så hvorfor er jeg en alv? 

Nå hevder ikke jeg at jeg verken er sterkere, vakrere eller noe mer unik en noen andre her på denne kloden, men jeg hevder jeg har en historisk, kulturell, religiøs og genetisk rett til å identifisere meg som en ALV, og at denne retten bør respekteres av både myndigheter og folk på samme måten som man respekterer at samer, kvener, jøder og andre kan hevde de tilhører en spesifikk historisk, genetisk eller religiøs etnisitet. 

Videre mener jeg at gitt dagens identitetspolitikk og ideen om at man er hva man selv føler og identifiserer seg som (grunn ideen bak transpolitikken), så mener jeg å ha ALL RETT til å selv identifiserer meg med mine forfedre som også selvidentifiserte seg som alver. 

Jeg håper flere etnisk norske menn og kvinner som tilhører den alviske slekten nå vil bli med og identifisere seg som alver slik dems norrøne forfedre en gang gjorde.

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar