Kan fremtiden være vertikalt jordbruk?

Vide om vertikalt jordbruk i Singapore.

Her i Norge er det ikke så mange som tenker så mye over hvor maten de spiser kommer fra, eller hvordan den blir produsert, men kan det hende dette er noe vi vil måtte bli mer opptatt av i fremtiden? 

Vi ser at matprisene stadig drives oppover i takt med at Norge øker importen av mat produsert i utlandet ettersom vi her i det kalde nord har en forholdsvis kort innhøstnings periode, og dermed er veldig avhengig av import av alt fra avokado til appelsiner. 

Spørsmålet er om det må være slik, og om det finnes noe vi kan gjøre for å kunne produsere mer av maten vi spiser lokalt? 

Kan vertikalt jordbruk være svaret? 

Teknologien som i dag kalles vertikalt jordbruk er ikke helt ny, men er en videreutvikling av de gamle drivhusene som de fleste her i landet kjenner til, og tar teknologien ett lite steg videre ved å endre måten man benytter den gamle drivhusteknologien på.  

Ved å produsere mer mat lokalt vil man kunne redusere importen fra utlandet, og kanskje etter hvert som teknologien utvikles og forbedres, kunne  øke tilgjengeligheten og prisen på sunn mat. 

Mange norske forbrukere må i dag velge usunne alternativer som er dårlig for helsen, og dermed kan man også se for seg at ved å gjøre sunn mat mer tilgjengelig vil også statens utgifter når det kommer til helse kunne reduseres over tid. 

Naturpartiet vil føre Norge inn i fremtiden 

Ser vi ut i den store vide verden så ser vi at det nå er i ferd med å vokse frem en ny type jordbruk som fører produksjonen av råvarene folk ønsker seg nærmere kundene, og vi ser at utviklingen av teknologien som benyttes i dette nye jordbruket virkelig er i ferd med å ta av, og det er viktig at Norge ikke faller etter. 

Norske politikere snakker veldig fint om hvordan de ønsker å ta vare på miljøet, men vi ser veldig lite til at miljøtiltakene dagens politikere vedtar kommer folk flest til nytte, og det er derfor på tide at vi får ett politisk parti opp å gå som kan styre Norge i en ny retning når det kommer til det å tenke miljø, og som kan gjøre det oppnåelig for folk flest å ta sunne miljøvennlige valg. 

Naturpartiet er et lite nystartet parti som ønsker å legge til rette for å eksperimentere mer når det kommer til nye måter å tenke jordbruk, og som tror at man ved å gro mer av maten vi konsumerer her hjemme vil bidra både til ett bedre miljø, og vil kunne redusere det globale CO2 utslippet på lang sikt. 

Ved å føre en politikk som er fremtidsrettet ønsker Naturpartiet at folk flest i Norge skal ha tilgang til billig sunn mat som er produsert i sitt nærmiljø, og som vil være både økonomisk og miljømessig til nytte både lokalt og nasjonalt. 

Hva er Naturpartiet? 

Naturpartiet er et nytt politisk parti som ønsker å bli et alternativ til det mer sosialistiske MDG som tror på forbud og tvang fremfor å legge til rette for innovasjon og utvikling. 

Partiet ønsker også å føre en politikk som ikke bare tar hensyn til de overnasjonale miljøproblemene som høye CO2 utslipp, men vil være et parti som heller fokuserer på hvordan man kan legge til rette for at den enkelte norske borger kan ta flere og mer miljøvennlige valg, uten at det koster dem noe mer enn å ikke ta dem. 

Du kan besøke Naturpartiet her… 

Lenk til Naturpartiets Facebookside

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar