Kinas CO2 utslipp er nå større en utslippet til et samlet OECD

Bilde viser forurensningen i Beijing, Kina.

Vi blir nesten daglig servert artikler i den politisk korrekte pressen, og fortalt av politikere at vi må akseptere stigende skatter og avgifter for at vi skal kunne redusere Norges CO2 utslipp, og for at vi skal kunne forhindre at varden går under som følge av såkalte menneskeskapte klimaendringer. 

Spørsmålet man derimot aldri får noe svar på er “hvor mye tiltakene i Norge virkelig har å si”, og “hvorfor Kina ikke ser ut til å ha blitt pålagt noen restriksjoner med tanke på landets høye CO2 utslipp”. 

Undersøkelse viser Kina forurenser mer enn noen andre? 

I en ny undersøkelse utført av Rhodium Group rundt utslipp av klima gasser får vi nå vite at Kinas CO2 utslipp er større enn utslippet til alle medlemmene av OECD til sammen, og det inkluderer land som USA, hele Europa, Australia, Japan, Sør-Korea og Mexico. 

Bilde viser OECDs medlemsland.

Med andre ord er Kinas CO2 utslipp større enn utslippet til hele den såkalte industrialiserte vestlige verden, men er samtidig av en eller annen underlig grunn fritatt de mange restriksjonene og tiltakene den såkalte Parisavtalen har pålagt nasjonene som har underskrevet avtalen. 

Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene, og ble i desember 2020 underskrevet av omtrent alle FNs medlemsnasjoner, men åpner samtidig for at restriksjonene på såkalte utviklingsland er noe lettere enn hva de er på industrialiserte land som Norge, USA og EU. 

 Spørsmålet blir jo da hvordan det kan ha seg at Kina i alt som har med klima å gjøre skal regnes som et u-land og dermed er fritatt fra de mest begrensende tiltakene i avtalen, og hvorfor man ikke har sett på avtalen som en mulighet til å presse Kina som både er verdens ledende når det kommer til å forurense verdenshavene med plast og annen søppel, og nå tydeligvis også står for de meste av planetens CO2 utslipp til å innføre miljørettede tiltak. 

Er FN i Kinas lommer? 

Både det faktum at Kina fritas fra FNs klimarestriksjoner i Parisavtalen, og det faktum at FN ser ut til nå også under Corona pandemien lar Kina slippe billig unna ved at man ikke legger mer press på det kinesiske regimet for å få sjekket opphavet til coronaviruset som nå herjer planeten, tyder på at Kina ser ut til å ha greid å infiltrere FN systemet på høyeste hold. 

Man må også spørre seg hvordan det kan ha seg at norske politikere som tilsynelatende er så bekymret for verdens miljø og klima utfordringer, ikke har presset mer på for at Kina skal endre sin klima politikk, og hvordan det kan ha seg at man ønsker å legge ned omtrent all industri tilknyttet fossilt drivstoff i landet, uten at man spør seg hvilken nytte det vil ha om Kina ikke endrer sin politikk? 

Si hva du mener i kommentar feltet under. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar