Matvarekjedene vil tjene mer, og varsler høyere priser

Norske dagligvarekjeder vil ha høyere fortjeneste, og vil nå ha økte priser.

I snart et og et halvt år har vi alle gjentatte ganger fått høre fra ulike samfunnstopper og politikere at vi alle må være med på dugnaden for å bekjempe den pågående corona pandemien, men spørsmålet få tør stille er hvorvidt disse samfunnstoppene også er villige til å ta sin del regningen for dugnaden de så ivrig ber alle oss andre delta i. 

Vel, i dag kom svaret på dette spørsmålet i form av en melding fra dagligvarekjedene og matprodusentene her i landet, som nå varsler en “kraftig økning” på dagligvarer som følge av de økte prisene på råvarer. Man peker også på at kostnadene rundt forsendelse av råvarer har økt som følge av pandemien, og at tilgjengeligheten av enkelte varer er noe redusert, og at prisen dermed naturlig nok blir noe høyere enn hva man har vært vant med. 

Dette er selvfølgelig gode argumenter for at prisen for å produsere, og importere mat og råvarer stiger, men forklarer det de enorme prisøkningene som vi blir forespeilet vi kommer til å møte neste gang vi går i butikken? 

Svaret på dette mener jeg selvfølgelig er NEI! Årsaken til at jeg mener svaret er nei skyldes at jeg mener prisene vi ser i dag er alt for høye, og de store dagligvarekjedene har en all for høy fortjenestegrad på de aller fleste dagligvarer. 

Videre mener jeg politikerne burde komme på banen og redusere en del av de skatter og avgifter som i dag har i Norge, og som har ført til at norske forbrukere må betale nesten dobbelt så mye for de aller fleste dagligvarer sett i forhold til resten av Europa. 

Eierne av dagligvarekjedene og produsentene burde derfor nå vise at også de er villige til å delta i den pågående dugnaden mot pandemien, og at de er villige til å avse noe av sin fortjeneste til landet og folkets beste. Hadde det egentlig gjort noe om eksempelvis Orkla i stedet for å få ett overskudd på 1.14 milliarder kroner slik de hadde i 2020, i 2021 reduserte dette overskuddet til 800 eller 900 millioner kroner slik at matprisene i landet kan holdes på dagens nivå? 

Det er mange som nå sliter økonomisk som følge av pandemien, og de mange oppsigelsene, permitteringene også videre, og som vil få ytterligere problemer om griske matprodusenter, og dagligvarekjeder skal øke prisen på dagligvarer kun for å sikre at årets overskudd overskrider fjorårets overskudd. 

Vi trenger også at politikerne kommer på banen, og gjør noe med skattenivået, og avgiftene slik at folk som i dag sliter økonomisk etter pandemien i det minste vil ha råd til å kjøpe seg mat. Sett for eksempel at man reduserte momsen med 2% og sa at butikkene grunnet dette ikke i år kunne øke prisen på matvarer hvor råvarene ikke har steget mer enn 40 til 50%. 

Ville man da kunne sikre at prisene på matvarer ute i butikkene kunne holdes som de er i dag, eller at de kanskje kunne reduseres litt slik at folk her i landet ville ha råd til å leve litt sunnere, og spise bedre? 

Svaret er det selvfølgelig vanskelig for meg å komme med her, da jeg ikke sitter på alle tallene, men det jeg kan si, er at om man nå under og like etter pandemien skal øke matvareprisene betydelig så vil de kunne få veldig negative konsekvenser for veldig mange her i landet, og jeg mener vi alle er tjent med å unngå en slik situasjon. 

Jeg tror videre at disse rike dagligvarekjede eierne en gang burde si de har nok penger, og at de for å vise sympati med resten av befolkningen som nå lider under pandemien, er villige til redusere årets overskudd med noen millioner. 

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet under. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar