Islamiseres Norge med Erna Som statsminister?

Med Erna Solberg som Statsminister blir Norge stadig mer Islamisert.

De siste ukene har mange lagt merke til at både statsministeren og statskanalen ser ut til å ha latt seg konvertere til Islam, da både Erna Solberg og NRK under Islamske høytiden ID ser ut til å ha gjort alt de kan for å fremme høytiden som en Norsk høytid. 

Man har blant annet sett hvordan statskanalen har bedt folk sende inn sine bilder fra sin ID feiring, og at statsministeren har vært ute i landets mange aviser og gratulert både norske muslimer og muslimske statsledere med sin ID feiring. 

Med Erna ved roret styres Høyre mot venstre 

Startskuddet for islamiseringen av partiet Høyre gikk da Erna Solberg valgte bort regjeringssamarbeidet med Fremskrittspartiet til fordel for å hente hjem de kvinnelige IS terroristene fra Syria, og dermed for alvor viste det norske folk sitt sanne ansikt. 

Etter dette har man sett et Høyre som stadig beveger seg i en sosialistisk retning, og som ser ut til å gi etter for Erna Solbergs klare ønske om å gå ned på kne for Islam blant annet ved hun i 2020 etter en demonstrasjon mot Islam i regi av gruppen SIAN uttalte at hun fryktet den norske loven om ytringsfrihet ville kunne bli feiltolket og misbrukt. 

Med feiltolkning av ytringsfriheten mente Erna Solberg at folk ville tro man hadde rett til også å ytre seg fritt om Islam, og at dette nok ikke burde være tilfelle ettersom Islam slik det ser ut til at Erna Solberg tolker loven skal være ukrenkelig. 

Erna har videre fremmet den sosialistiske verdensagendaen til EU, og har helt fra hun ble statsminister jobbet aktivt for at Norge skal implementere alle nye lover og regler som kommer fra EU, og har undertegnet alle internasjonale avtaler i regi av EU og FN uten å ofre en tanke til hvilke konsekvenser disse avtalene vil kunne ha for det Norske folk. 

Ett veldig godt eksempel på en slik internasjonal avtale hvor det man vanskelig kan se at Norge har noe som helst å tjene på, er den såkalte immigrasjonspakten i regi av FN som Erna og høyre var villige til å ofre regjeringssamarbeidet med Fremskrittspartiet for i 2018 da Siv Jensen og FRP forsøkte å vise sin misnøye med Erna Solberg å ta dissens under avstemningen for eller imot pakten. 

NRK hjelper med å spre Ernas islamske propaganda 

Signalene fra Erna Solberg om at Norge nå av Høyre skal styres i retningen Islam og Sosialisme har til og med vært så tydelige at redaksjonen i statskanalen NRK har fått dem med seg, og dermed ser ut til å ha gått 100 prosent inn for å spre Ernas islamistiske propaganda. 

NRK startet sin islamisering av kanalen litt før julen 2020 da de fleste seerne kunne legge merke til at det kristne julebudskapet i stor grad var erstattet med et sekulært budskap, og toppet seg med statsministerens tale da Erna Solberg nesten ikke nevnte det kristne budskapet, men heller la vekt på at Norge nå var et multikulturelt samfunn, og at hun ønsket alle muslimer velkomne til landet. 

Denne islamiseringen av statskanalen ser nå ut til å ha toppet seg med under årets ID feiring da NRK og Erna Solberg tydelig har kommet ut som sterke tilhengere av Islam i Norge, og man har sett en ett NRK som har satt så stort fokus på den Islamske ID feiringen at til og med høytstående partimedlemmer i Arbeiderpartiet har lat seg provosere over kanalens manglende dekning av de kristne høytidene. 

Else-May Norderhus som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet reagerte til og med så kraftig på NRKs tydelige mangelfulle dekning av ID til fordel for den kristne høytidsdagen kristihimmelfart at hun til og med i et innlegg på facebook spurte om “NRK nå er blitt muslimsk?” 

Skjermdump fra Facebook

Dette fikk selvfølgelig hylekoret i partiet og norsk presse til å reagere, og bare timer etter måtte Else-May Norderhus ut og beklage innlegget ovenfor NRKs journalister som på bakgrunn av innlegget nå satt med sårede følelser. 

Vil vi se mer islamisering av Norge 

Mange spør seg nå om Islam kommer til å dominere stadig mer av NRKs sendinger, og om man kommer til å se en stadig islamisering av norsk politikk dersom Erna Solberg og et stadig mer venstrevridd Høyre får sitte med makten? 

Svaret på dette er det kanskje vanskelig å si noe om, men fortsetter utviklingen slik den til nå har gjort, og Ernas underkastelse for Islam får fortsette uimotsagt, så er det mye som tyder på at det norske folk må forberede seg på å se stadig nye områder der politikerne gir etter for muslimenes krav om tilpasning til islam. 

Spørsmålet da blir, hvor er din grense, og hva er DU villig til å godta før du sier fra? 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar