Myndighetenes propaganda kampanje for vaksinepass er nå i full gang

Myndighetene i Norge ønsker å innføre Vaksinepass.

Da jeg leste artikkelen i dagens utgave av VGnet om foreldrene til en utviklingshemmet mann og deres ønsker om å kunne nekte uvaksinerte helsearbeidere å arbeide deres sønn var min første tanke, “Er ikke sønnen deres vaksinert da?”. 

Jeg hører hele tiden hvordan myndighetene, og såkalte eksperter som trekkes frem i den politisk korrekte pressen hevde at måten man skal “overkomme” corona pandemien på, er ved hjelp av vaksinering. 

Påstanden man kommer med fra myndighetenes side, og de som fremmer ideen om at alle MÅ vaksineres, er at du vil være immun mot Covid-19 etter å ha blitt vaksinert, og at du ikke vil kunne smitte andre i tiden vaksinen fungerer. 

Med andre ord vil du verken kunne bli smittet eller kunne smitte andre i de seks månedene vaksinen mot Covid-19 er sagt å fungere. 

Spørsmålet jeg selv føler må stilles gitt disse påstandene fra helsemyndighetene når en sak som den man kan lese om i dagens VG er, “hvorfor skal jeg ta vaksinen om du er vaksinert og ikke kan bli smittet?”. Jeg føler dermed at artikkelen i dagens VG og tilsvarende artikler i den såkalte politisk korrekte pressen kun er ment for å skremme folk, og er ment å skape frykt og splittelse i befolkningen mellom de som vil og de som ikke vil ta vaksinen. 

Videre mener jeg det i stadig større grad virker som om det er sterke økonomiske interesser som presser frem en massevaksinering av befolkningen, og at man fra politisk hold ønsker å benytte denne pandemien til å hakke bort enda litt mer av norske borgeres friheter, og retten til å bestemme over ens eget liv og helse. 

Virker vaksinen eller virker den ikke? 

Det er vanskelig å si hvorvidt vaksinen virker, eller om den ikke virker for meg, men det jeg kan si er at når man finner så mange motstridende uttalelser både fra helsemyndighetene, forskere osv, så blir i det minste jeg skeptisk til hele opplegget, og får liten lyst til å la meg vaksinere. 

Jeg kan blant annet vise til at argumentet om at når man er fullvaksinert skal være immun mot Covid-19 viruset, og at man ikke skal kunne smitte andre, mens man samtidig får høre at selv fullvaksinerte kan smittes, og kan smitte andre. 

Med andre ord ser det ikke ut som om noen helt vet hva eller hvordan ting henger sammen, og tatt i betraktning at vi enda ikke vet hva bivirkningene av disse nye vaksinene og den nye teknologien som er benyttet for å utvikle dem er, så mener jeg det kan være lurt å vente og se. 

Det betyr ikke at jeg IKKE på noen tidspunkt vil la meg vaksinere, men at jeg ønsker mer informasjon, og at jeg ønsker å vite hva bivirkningene av vaksinen er ut over de bivirkningene som fremkommer i løpet av de første 6-10 månedene etter at man er blitt vaksinert. 

Så hva med foreldrene som ikke vil la uvaksinerte jobbe med dems sønn? 

Her mener jeg det må være opp til foreldrene å selv kunne bestemme “hvem” som skal og ikke skal få gi dems sønn hjelp, og at behandlingsintrusjonen i så stor grad som mulig skal forsøke å etterkomme foreldrenes ønske. Jeg mener samtidig at en arbeidsgiver IKKE skal kunne nekte en uvaksinert jobb, eller at arbeidsgiveren på noen måter skal kunne “straffe” sine ansatte som IKKE vil la seg vaksinere. 

Selvfølgelig vil det fra tid til annen kunne oppstå en konflikt mellom hva foreldrene ønsker, og hva den enkelte behandlingsinstitusjonen kan tilby , og i disse tilfeller mener jeg det vil være legitimt for en arbeidsgiver å flytte en ansatt fra å behandle en pasient. Det skal da selvfølgelig kunne dokumenteres at den uvaksinerte pleiersken utgjør en risiko for pasienten, og at man har en tilsvarende stilling å flytte pleiersken til. 

Videre mener jeg man om dette er eller blir et stort problem i fremtiden, må opprette et system der pasienter kan reservere seg for eller mot å bli pleiet av uvaksinerte pleiersker/leger osv. 

Det vil da være opp til den enkelte pleiersken, legen osv, hvorvidt han/hun ønsker å la seg vaksineres for å utvide sine arbeidsmuligheter eller ikke. 

Videre må det være frivillig for helsearbeidere å vaksinere seg uten risiko for at de mister jobben, men det må være mulig for arbeidsgiveren å be om dokumentasjon på hvorvidt en potensiell arbeidssøker er eller ikke er vaksinert før en nyansettelse. 

Det er også viktig at man forbyr arbeidsgivere å spørre om en potensiell arbeidsgivers holdning til det å vaksinere seg, og hvorvidt vedkommende vil eller ikke vil ta potensielle fremtidige vaksiner. 

Jeg vil derfor hevde at disse foreldrene som VG skriver om må spørre seg om de tror på informasjonen fra myndighetene om at vaksinen vil beskytte dems sønn fra å bli smittet, og hvorfor de anser det som et problem at sønnen blir behandlet av en uvaksinert pleierske om sønnen er vaksinert og ikke kan smittes? 

For meg fremstår hele saken mest som propaganda, og som starten på en kampanje fra myndighetenes side, der hensikten er å legge press på befolkningen i forkant av innførselen av norske vaksinepass som vil krenke folks personlige friheter og ditt eget eierskap over egen kropp. 

Med andre ord tror jeg vi kommer til å se utallige tilsvarende reportasjer i norske politisk korrekte medier der man viser til hvordan det vil skape problemer for deg i fremtiden om du skulle velge å IKKE vaksinere deg. 

Så hva mener du om saken? Si din mening i kommentarfeltet under. 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar