Når ble norske bønder sosialister?

Den Norske bonden har alltid vært selvstendig, men nå vil Senterpartiet gå sammen med sosialistene som vil gjøre jordbruket statlig.

Før årets stortingsvalg fikk vi høre i mediene at Senterpartiet nå søker å komme i regjering med sosialistene i Arbeiderpartiet, og at partiet nå under ny ledelse ønsker å bevege seg lengre til venstre.

Dette er en ganske underlig utvikling med tanke på at Senterpartiet hevder å være partiet for norske bønder, og at partiet ønsker en styrking av lokaldemokratiet noe som for de aller fleste vil fremstå som direkte motstridende til sosialistenes målsetninger.

Når vi snakker om norske bønder så snakker man om selvstendig næringsdrivende, og det blir dermed underlig når Senterpartiet nå fremfor å samarbeide med “høyresiden” nå ønsker å samarbeide med sosialistene som ønsker å oppheve privat eierskap, og som ønsker å gjøre alle norske gårdsbruk til statseiendommer.

Videre er det underlig at bønder skulle støtte en regjering som vil øke skatter og avgifter for norske bønder for at man skal kunne dekke de stadig høyere sosiale utgiftene staten har fått som følge av masseimmigrasjon og stadig nye løfter om gratis tjenester til folk som ikke ønsker å arbeide.

Det kan dermed virke som om ledelsen i Senterpartiet nå er villige til å selge seg til høystbydende så lenge de selv kan få en plass i regjeringen, og at Norske bønders interesser ikke lengre er noe partiledelsen bryr seg nevneverdig om.

Med denne sosialistiske vridningen av partiets politikk kan man si Senterpartiet nå er blitt et sosialistisk parti, og at det såkalte bondepartiet som i sin tid var senterpartiet fikk sitt dødsstøt ved valget 2021.

Spørsmålet blir derfor om norske bønder vil våkne opp, og om de vil forstå hvilke ulykke det vil være for norsk jordbruk om sosialistene virkelig får gjennomslag for sin politikk.

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar