Q&A

Under vil du kunne finne svar på noen av de mest kjente spørsmålene vi får fra folk på ulike sosiale medier, og vi vil oppdatere svarene etter hvert som ny informasjon forekommer.

Kan alver være transseksuelle? 

Dette er selvfølgelig ikke et lett spørsmål å besvare, men ettersom vi i dag må kategorisere Alv som en form for kjønnsidentitet eller en form for kjønnsuttrykk så har vi i Alvefolket bestemt at Alver ikke kan identifisere seg som noe annet en Avlisk mann eller kvinne. 

Når vi så får staten til å tilrettelegge for artsidentitet og artsuttrykk som likestilte uttrykksformer som kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i lovverket så må vi nok måtte revurdere dette ståstedet. Men på det nåværende tidspunktet er Alver kun binære for å unngå at ting blir for forvirrende for folk flest. 

Så med andre ord kan du per i dag identifisere deg som Alvisk mann eller Alvisk kvinne, men det er ikke noe som tilsier at en alvisk mann eller kvinne må inneha bestemte kjønnsroller, klesstiler eller annet, og man kan dermed gi uttrykk for ens alviske identitet slik en selv måtte ønske. 

Kan alle raser identifisere seg som alver? 

Svaret på det spørsmålet er ja. Alle som ønsker det kan identifisere seg som Alver slik grunnloven åpner opp for, men ikke alle vil kunne bli medlem av vår organisasjon selv om de identifiserer seg som alver.

Tror dere virkelig dere er Alver? 

Nei, vi identifiserer oss juridisk som ALVER ettersom dette er en rett lovverket gir oss rett til, og fordi vi føler det vi selv anser for å være en alvisk identitet best passer vår egen personlighet, og uttrykksform. Vi forstår meget godt at biologisk er det ingen ting som skiller oss fra alle andre mennesker eller at vi ved å identifisere oss selv som alver ikke endrer noe ved vår biologi. 

Må man kunne Alvisk for å identifisere seg som alv? 

Nei, det finnes ingen krav til noe du må si, kunne eller gjøre annet en at du selv føler det er rtiktig for deg å identifisere deg som alv i stedet for menneske. 

Hvorfor velger noen å identifisere seg som alv istedenfor menneske? 

Enkelte av de som støtter vår organisasjon Alvefolket er personer som enkelt og greit mener at så lenge myndighetene og lovverket åpner for retten til å selv identifisere seg som hva man måtte ønske så vil de benytte denne retten, mens andre velger å gjøre det fordi de føler en nærhet til naturen, havet etc. og av den grunn mener en alvisk identitet passer dem bedre en en menneskelig en. Hva det enkelte individets begrunnelse er bryr vi oss ikke så mye om ut over det faktum at lovverket åpner opp for at man kan identifisere seg som Alv i Norge.

Har dere tatt kontakt med myndighetene, og hva sa de? 

Vi har ikke enda tatt kontakt med myndighetene, men dette er noe vi regner med å gjøre det så snart som mulig, og vil da legge ut kommunikasjonen med myndighetene slik at alle kan se hvorvidt norske myndigheter virkelig er så åpne og tolerante som det de sier.