Regjeringens latterlige tiltak mot gjengkriminalitet

Regjeringen vil forby kniver med bladlengde lengre en 25cm.

I nettavisen kan man i dag lese hvordan regjeringen nå har fremmet forslag om å forby alle kniver med en lengre bladlengde en 25cm som et middel i kampen mot gjengkriminalitet, men vil det virkelig ha noen effekt? 

Det er jo ikke slik at de gjengkriminelle følger loven i dag, og forbudet mot å bære våpen eller kniv i det offentlige som allerede er på plass ser ikke ut til å ha hat noen reel effekt, så hvorfor tror regjeringen nå at dette NYE forbudet vil fungere noe bedre? 

Problemet med alle disse forbudene som våre politikere til stadighet innfører er at de stort sett kun rammer lovlydige borgere, og at de kriminelle mer eller mindre driter i loven og fortsetter som de alltid har gjort. 

Med andre ord ser det ut som om politikerne benytter unnskyldningen med at de ønsker å gjøre noe med kriminaliteten i landet til å innføre stadig mer inngripende lover, der de fratar vanlige lovlydige folk stadig flere friheter under falske premisser. 

Hvorfor er det ingen politikere som har sett på dagens våpenlov og spurt seg før de opprettet denne nye loven, om våpenloven virkelig har hat noen effekt i forhold til det å hindre kriminelle fra å erverve seg skytevåpen eller gå med kniv ute? 

Man kan også spørre seg hvordan det har seg at så å si INGEN av de gjengkriminelle som blir tatt med ulovlige skytevåpen eller kniv blir straffet i henhold til lovverket, og må sitte i fengsel i opptil tre år slik loven gir rom for? 

Slik jeg ser det er lovene ikke ment for å forhindre kriminalitet da selve definisjonen av en kriminell er en som ikke følger loven i utgangspunktet, og lovene politikerne nå innfører derfor kun vil ramme lovlydige borgere. 

Hvorfor skal nye lover virke, når de gamle ikke blir benyttet? 

Politiet har mange muligheter i dag til å benytte i bekjempelsen av gjengkriminalitet, og man kan jo spørre seg hvorfor politiet ikke kjører de kriminelles ligning opp mot bilnummer osv, slik at man kan avdekke hvorvidt en bil er ervervet med ulovlige inntekter eller ikke. 

Hvor mye tror folk det ville fristet å være medlem i en gjeng om man måtte kjøre rundt i en gammel brukt lada, eller om man ikke kunne bruke pengene man tjente på narkotikasalg til å kjøpe leilighet, bil eller lignende fordi man ikke kunne dokumentere at man hadde skattet av inntekten, og at pengene var ervervet på lovlig vis? 

Og hva med å faktisk benytte lovverket som er i dag og sperre gjengkriminelle som er i besittelse av ulovlige skytevåpen inne i tre år slik loven gir rom for, fremfor å kun gi dem en bot for så å sende dem rett ut på gata igjen? 

Nei, jeg er dritt lei av nye lover som kun begrenser min frihet da jeg forsøker å følge lovverket, mens kriminelle slipper unna samme hvor mange nye forbud og påbud politikerne kommer med. 

Jeg vil som en lovlydig borger i Norge ha min frihet tilbake, og jeg vil ha friheten til å eie hva slags våpen eller kniv jeg måtte ønske så lenge jeg følger lovverket, og ikke begår noen kriminelle handlinger med dem. 

Nå må tyranniet og overformynderiet her i landet snart ta slutt!! 

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar