Venstresidens teoretikere argumenterer for pedofili

Er dette på vei inn i norske barnehager og barneskoler?

Det er ganske underlig at vi nå snakker om at den venstreekstreme ideologien kalt “kritisk raseteori” nå skal bli del av læreplanen i den norske skolen, og at man nå skal lære norske barn det stikk motsatte av hva den kjente borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King kjempet for og så fint ga uttrykk for i sin tale “I have a dream”.

Martin Luther King Jr. er nå ansett som en RASIST av venstresiden.

I talen “I have a dream” forklarer Martin Luther King at han drømmer om en tid når hans barn “ikke vil bli dømt ut fra fargen på dems hud, men heller bedømmes ut fra innholdet i dems karakter”, og denne drømmen er nå tydeligvis blitt forkastet av venstresidens forkjempere for “kritisk raseteori” som mener at folk først og fremst skal dømmes ut fra dems etniske tilhørighet, og at alt annet kommer i annen rekke.

Dette har selvfølgelig ført til at venstresiden nå argumenterer for etnisk segregering, og anser “raseblanding” som noe som SKADER kampen mot rasisme, og at om man sier man ikke bryr seg om hvilken hudfarge en person har så er man den verste typen rasist.

Når man hører dette så skulle man tro at dette må være det verste man kan finne av underlige ideer som venstresiden nå fremmer og aktivt kjemper for, men om man ser litt dypere ned i materialet som kalles “kritisk teori” så ser man at venstresidens ideologer også har en egen “kritisk teori” for sexualitet hvor de også argumenterer for transseksualitet, seksualisering av barn og pedofili.

En av disse venstreekstreme teoretikerne som er blitt fremmet som veldig prominente ideologer av venstresiden er den amerikanske feministen og teoretikeren Gayle S. Rubin som i sin bok “Culture, Society and Sexuality” skriver at “ pedofile er offer i krigen mot pedofile, og at “det er vanskelig for folk flest å sympatisere med folk som elsker små gutter”.

Hun skriver videre at “Myndighetene har bygget et stort apparat for å fange og ødelegge et samfunn av menn som elsker mindreårige gutter, og at disse mennene er offer av en brutal og uriktig heksejakt.”

Videre forsøker hun å koble kampen for aksept av pedofili med kampen for homofile og lesbiskes rettigheter, og bekrefter dermed det mange på høyresiden lenge har ment, nemlig at mange pedofile forsøker å benytte den såkalte LHBT+ bevegelsen for å få aksept også for seksuelt misbruk av barn.

Det er kanskje nå på tide at norske foreldre begynner å følge mer med på hva barnas lærere faktisk har for politiske ideologi, og hvilke verdens beskuelse lærerne har så de ikke ender opp med å sende barna i armene på en gjeng med venstreekstreme rasistiske og pedofile ideologer.

Blant bøker som fremmer “kritisk teori” er boken “Kritisk teori i litteraturundervisningen” som er ment for bruk i barne og ungdomsskolen, og det understrekes at boken gir en god innføring i marxisme og kjønnsteori.

Dette er en bok som har til hensikt å indoktrinere barn med den venstreekstreme kritiske teorien som ikke bare lærer barna om at det er helt greit for voksne å misbruke barn, men også at det er rasistisk å ikke dømme noen ut fra dems hudfarge.

Boken blir av Fagbokforlaget fremmet som en fantastisk bok for norske lærere og lærerstudenter, og det er kanskje på tide politikerne på høyresiden og foreldre får vår vite mer om hva dems barn lærer på norske skoler.

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar