Ville du overlat familieøkonomien til barna?

Mange barn og unge ser ut til å tro penger vokser på trær, og nå vil politikerne la dem styre landet!

Den siste uken har det vært mye snakk om skolevalget og hvilke partier ungdommen ser ut til å ville overlate styringen av landet til de neste fire årene, og ser man på hvilke partier som gikk mest fram så var det SV og Frp som ble valgets store vinnere.

Dette viser at ungdommen ser ut til være mer splittet enn hva tilfellet var før, og det kan se ut som om ungdommen ikke er så veldig opptatt av de sakene den politisk korrekte pressen har fortalt oss de er opptatt av.

En annen ting man kan lese ut fra skolevalget er at det ser ut som om ungdommen/barna i veldig stor grad lar seg påvirke av innholdet de blir servert på de ulike sosiale mediene hvor de tilbringer mye av sin tid, og at dems valg i veldig liten grad bygger på de faktiske forholdene og erfaringene de har med den virkelige verden.

Det blir derfor underlig når man hører at folk mener vi skal senke alderen for stemmerett til 16 år, og mediene og politikerne fremstiller det som veldig ønskelig og positivt at man nå får enda flere “ungdommer” på Stortinget uten at man stiller spørsmål til hvilken erfaring disse lett påvirkelige “ungdomspolitikerne” kan bringe med seg inn i maktens korridorer.

Det er her spørsmålet som blir stilt i overskriften i denne artikkelen gjør seg aktuelt, og man må spørre om folk virkelig er villige til å overlate familiens økonomiske valg til familiens ungdommer, og om man ikke er villige til dette, hvordan kan det da ha seg at man er villige til å overlate landets fremtid og økonomi til uerfarne barn som har lite eller ingen erfaringer å trekke slutninger fra når de skal avgi sin stemme i en sak som kan få katastrofale følger for tusenvis av familier om feil valg blir tatt.

Man burde kanskje heller se på muligheten for å øke alderen for stemmerett fra 18 år til 25 slik at man kan forsikre seg om at flest mulig har de stemmeberettigede ikke bor i mamma og pappas kjeller, og at de har minst ett år eller til med erfaring fra arbeidslivet, og erfaring med det å styre egen økonomi.

Videre burde man også kanskje vurdere å endre systemet hvor det stilles krav om at man har minst 10 års erfaring fra arbeidslivet, og at det er minst 5 år siden enn ble økonomisk uavhengig fra ens foreldre for å kunne bli valgt inn på Stortinget.

Det faktum at vi nå har ungdomspolitikere som oppfordrer ungdommer til å sterilisere seg, og ikke få barn på grunn av den såkalte “klimakrisen”, og man har andre ungdomspolitikere som ønsker å nedlegge hele oljenæringen i Norge fordi man skal gå over til en ny og renere teknologi som enda ikke er oppfunnet er ikke bare latterlig, men er også direkte skremmende med tanke på at disse ungdomspolitikerne om de sitter på Stortinget ikke bare gir legitimitet til galskapen, men også direkte kan påvirke hvorvidt folk har eller ikke har en jobb å gå til i fremtiden.

Nå er det kanskje på tide å få voksne folk på banen, og at de voksne tar ansvar, og forteller disse uerfarne “barna” hvor skapet skal stå.

Skribent: Ekstremisten

Ekstremisten er administrator av bloggen Angmar.no, og har ansvaret for alt av innhold på siden. Har du noe å klage på så bli voksen!

Legg igjen en kommentar